top
logo

Меню сайту


Home
Увага!Прийняття на військову службу за контрактом

Сокирянський районний військовий комісаріат проводить набір громадян України віком від 18 на військову службу до Збройних сил України за контрактом із відповідною військово-спеціальною підготовкою.
Мінімальне грошове забезпечення солдатського, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у 2016 році, становить: 7 000 гривень щомісячно. Стрілець – 7 003 грн; старший стрілець – 7 499 грн; командир відділення – 8 034 грн.
- Грошове забезпечення постійно збільшується залежно від вислуги років;


- щорічна відпустка – від 30 до 45 днів та виплата оздоровчих коштів у розмірі місячного грошового забезпечення (близько 7 000 грн);
- отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових проблем у розмірі місячного грошового забезпечення (близько 7 000 грн);
- безкоштовне отримання вищої освіти за рахунок Міністерства оборони України;
- п’ятиденний робочий тиждень, робочий день – з 8.00 до 17.00  з перервою на обід для військовослужбовців у пункті постійного місця дислокації;
- безкоштовне медичне обслуговування;
- безкоштовне забезпечення речовим майном;
-  наявність за місцем проходження служби безкоштовного гуртожитку для неодружених;
- забезпеченість житлом за рахунок Міністерства оборони України;
- можливість виконання завдань у складі миротворчих контингентів, прийняття участі у навчаннях на території інших держав.
Окрім цього, Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 14 травня 2015 № 406 «Про внесення зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294». Зазначеним актом Уряду встановлено нову грошову виплату для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та виявили бажання продовжити військову службу за контрактом. Одноразова грошова допомога встановлюється залежно від категорії особового складу у таких розмірах: особам рядового складу — вісім мінімальних заробітних плат (9 744 гривні); особам сержантського і старшинського складу — дев’ять мінімальних зарплат (10 962 гривні); особам офіцерського складу — десять мінімальних заробітних плат (12 180 гривень). Загальний дохід за рік становить більше 100 тис. грн.
За більш детальною інформацією звертатися до Сокирянського військового комісаріату за адресою: м. Сокиряни, вул. Центральна, 66; тел.: 2-15-82, 068- 355-37-11, 067-663-30-62.
С. М. ТРЕТЬЯК, військовий комісар Сокирянського РВК, підполковник

 

 

 

Прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Шановний кандидат!

Якщо Ви вирішили присвятити своє життя служінню Батьківщині в Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу, отримати можливість для самореалізації, загартуватися фізично і духовно, звільнитися від батьківської опіки, вирватися з набридлого оточення, побачити нових людей, нові місця, Вам слід:

ознайомиться з:

 • нормативно-правовою базою проходження військової служби за контрактом особами офіцерського складу;
 • соціальним та правовим захистом військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Умови проходження військової служби за контрактом особами офіцерського складу

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, пов’язаній із захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

На військову службу осіб офіцерського складу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і не досягли граничного віку перебування на військовій службі, мають відповідний рівень освіти (спеціаліст, магістр) та професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (далі — ВОС), відповідний рівень фізичної підготовки та за станом здоров’я є придатними до військової служби.

Офіцери запасу, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військового комісаріату за місцем перебуванням на військовому обліку:

 • заяву з проханням про прийняття на військову службу за контрактом;
 • два примірники автобіографії (написаний власноручно та у друкованому вигляді);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копії свідоцтв про укладення шлюбу та народження дітей;
 • копії документів про освіту;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів.

Одночасно військовим комісаріатом здійснюється направлення запитів до органів внутрішніх справ і наркологічних диспансерів щодо перебування кандидатів на обліку.

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

 • для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;
 • для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;
 • для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;
 • для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду:
 • — до 60 років (для осіб молодшого та старшого офіцерського складу);
 • — до 65 років (для осіб вищого офіцерського складу);
 • — до 50 років (для військовослужбовців-жінок).

Для осіб офіцерського складу контракт про проходження військової служби укладається строком на 5 років в календарному обчисленні, за умови, щодо досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився термін , яким є більшим за строк контракту.

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Право підписання контракту від імені Міністерства оборони України з особами, які вступають на військову службу і призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військові звання від молодшого лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно, — командиру (начальнику), до повноважень якого віднесено призначення на відповідні посади.

Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу, і представником Міністерства оборони України, скріпляється гербовою печаткою військової частини і зберігається кожною із сторін.

Укладення контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України з зазначенням дня набрання чинності та закінчення строку його дії оголошується наказом командира військової частини (по особовому складу).

Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, звільняються з військової служби:

 • після закінчення строку контракту;
 • за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
 • за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;
 • у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;
 • через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
 • за службовою невідповідністю;
 • у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;
 • у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням;
 • у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Під час дії особливого періоду з військової служби звільняються військовослужбовці:

жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років;

за станом здоров’я;

у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

— виховання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей віком до 18 років, які з нею (з ним) проживають, без батька (матері);

— утримання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи;

— необхідність постійного стороннього догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії для осіб віком понад 18 років чи лікарсько-консультативної комісії для осіб до 18 років;

— наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

у зв’язку з проведенням організаційних заходів у порядку, визначеному Генеральним штабом Збройних Сил України, за умови завершення виконання визначених завдань;

через службову невідповідність;

за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

у зв’язку із систематичним невиконанням контракту військовослужбовцем.

Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов’язки, правила укладання контракту з громадянином, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України затвердженного Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153/2008(зі змінами та довненнями).

Соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.

У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації, які не можуть бути скасовані чи призупинені без їх рівноцінної заміни.

Нормативно-правові акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги військовослужбовців та членів їх сімей, є недійсними.

Ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України.

Час перебування громадян України на військовій службі зараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, військовослужбовцям, які мають вислугу військової служби не менше 10 років та позитивні службові характеристики, дозволяється, починаючи з 1 січня 2005 року, протягом останнього року перед звільненням з військової служби проходити професійну перепідготовку (тривалістю не менше 500 годин), без стягнення з них платні за навчання та із збереженням забезпечення усіма видами забезпечення в порядку та на умовах, які визначаються Міністерством оборони України, у центрах перепідготовки та працевлаштування всіх форм власності за рахунок службового часу.

Матеріальне, грошове та інші види забезпечення

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

До складу грошового забезпечення входять:

· посадовий оклад, оклад за військовим званням;

· щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

· одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.

Грошове забезпечення виплачується у розмірах, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, та повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Збройних Сил України кваліфікованим особовим складом, враховувати характер, умови служби, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності.

Грошове забезпечення військовослужбовця, який проходить військову службу за першим контрактом складатиме до 7000 грн.

Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців

Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців здійснюється за нормами і в терміни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Офіцери, які проходять військову службу за контрактом мають право на отримання замість належних їм за нормами забезпечення предметів речового майна грошової компенсації в розмірі вартості зазначених предметів.

При переїзді офіцери, які проходять військову службу за контрактом на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини їм виплачується:

· підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби;

· добові, встановлені Кабінетом Міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає разом з ним.

·

Право військовослужбовців на відпустки

Офіцерам надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

Тривалість щорічної основної відпустки для офіцерів, які мають вислугу в календарному обчисленні:

 • до 10 років, становить 30 календарних днів;
 • від 10 до 15 років — 35 календарних днів;
 • від 15 до 20 років — 40 календарних днів;
 • понад 20 календарних років — 45 календарних днів. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Право військовослужбовців на охорону здоров’я та медичну допомогу

Офіцери мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я. Вони щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи.

Офіцери та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Такі військовослужбовці сплачують 25 відсотків, а члени їх сімей — 50 відсотків вартості путівки.

Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями

Офіцери та члени їх сімей, які проживають разом з ними, забезпечуються службовими жилими приміщеннями, що повинні відповідати вимогам житлового законодавства.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання. Такі жилі приміщення надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби.

Для офіцерів військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім’ї або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

Порядок забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями, а також розмір і порядок виплати військовослужбовцям грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень визначаються Кабінетом Міністрів України.

За додатковою інформацією звертайтесь до Сокирянського районного військового комісаріату, який знаходиться за адресою: м.Сокиряни, вул. Центральна,66.


 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,  н иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.