top
logo

Меню сайту


Home Регуляторна політика ПРОЕКТ Про внесення змін до рішення міської ради № 126 від 30 червня 2015 року «Про встановлення місцевих податків і зборів в місті Новодністровськ»
ПРОЕКТ Про внесення змін до рішення міської ради № 126 від 30 червня 2015 року «Про встановлення місцевих податків і зборів в місті Новодністровськ»

 

Проект

Новодністровська міська рада

Двадцять третя сесія VІІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

грудня 2016 р. № м. Новодністровськ

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради № 126 від 30 червня 2015 року «Про встановлення місцевих податків і зборів в місті Новодністровськ»

 

 

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 265, 266, 267, 268 Податкового кодексу України, п. 4 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни в підпункт 1.1.3. «Плата за землю» рішення міської ради №126 від 30 червня 2015 року та викласти Додаток 3 в наступній редакції (додається).

2. Призначити відповідальним за виконання даного рішення начальника відділу земельних ресурсів та екології.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та постійну комісію з питань будівництва та врегулювання земельних відносин.

 

 

Міський голова                                                         А. Болдашев

 

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від    грудня 2016 року №

Порядок плати за землю

1. Загальні положення

1.1. Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Земельного, Господарського, Цивільного, Бюджетного, Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 р. № 783 «Про проведення індексації грошової оцінки земель», від 03.03.2004 р., інших нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні.

1.2. Порядок регулює :

Правові відносини між органом місцевого самоврядування Новодністровською міською радою та власниками і користувачами земельних ділянок.

2. Терміни та визначення

2.1. У цьому Порядку наведені терміни застосовуються у такому значенні:

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки – довідка про вартість земельної ділянки, визначена уповноваженим органом Державного комітету України по земельних ресурсах у м. Новодністровськ.

Земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Об’єкт оподаткування – земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні.

Плата за землю - загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку земельні ділянки державної і комунальної власності. Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок, а також постійних землекористувачів. Плата за землю є прямим, загальнодержавним обов'язковим платежем, який сплачується на всій території України фізичними і юридичними особами.

Власники земельних ділянок - юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні.

Платниками податку є власники земельних ділянок та землекористувачі.

Ставки земельного податку

Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)

№ з/п

Площа земельної ділянки

(в м.кв.)

Ставки

Земельного податку

%

1

до 50 м.кв.

12

2

від 51 до100 м.кв

10

3

від 101 до 500 м.кв

8

4

від 501 до 1000м.кв

6

5

від 1001 до 10000 м.кв

4

5

понад 1,0га

3

Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки, а саме:

- 3 % для земельних ділянок, які використовуються з метою отримання прибутку;

- 0,5 % для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

-  0,5  % для індивідуального садівництва;

-  0,5 % для будівництва індивідуального гаража.

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються:

-         інваліди першої і другої групи;

-         фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-         пенсіонери (за віком);

-         ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

-         фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

-         для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

-         для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

-         для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

У разі наявності земельних ділянок понад визначених норм земельний податок сплачується на загальних підставах згідно даного положення та чинного законодавства.

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

-         дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

-         санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

-         громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

-         бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

- органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, комунальні підприємства.

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

-                     землі автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг;

-                     земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

Порядок обчислення плати за землю

Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим Кодексом, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 

Секретар міської ради                                                                Н.Кримняк

Виконавець: начальник відділу

земельних ресурсів та екології                                                  К.Голенок

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Новодністровської міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради №126 від 30 червня 2015 року «Про встановлення місцевих податків і зборів у місті Новодністровськ»».

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом

регулювання

На даний час змінами в чинне законодавство передбачено необхідність

та право встановлення органами місцевого самоврядування на території

відповідних населених пунктів ставок земельного податку.

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових

механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

 

2. Цілі регулювання

 

Метою даного проекту рішення щодо коригування встановлених ставок земельного податку на території міста із врахування потреб територіальної громади м. Новодністровськ.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення

встановлених цілей

 

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Відсутність

локального акту

відсутні

застосування ставок

податку що діяли в

попередньому

податковому періоді;

Обраний спосіб

регулювання

 

забезпечення прозорості

при взаємовідносинах між міською радою та суб’єктами господарської діяльності; врахування потреб територіальної громади міста; забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у сфері земельних відносин

 

відсутні

 

За допомогою

ринкових

механізмів

 

Відсутні

 

Відсутні

 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради №126 від 30 червня 2015 року «Про встановлення місцевих податків і зборів у місті Новодністровськ»».

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми:

Коригування ставок податку на землю, прийнятих рішенням міської ради №126 від 30 червня 2015 року «Про встановлення місцевих податків і зборів у місті Новодністровськ».

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття

регуляторного акту

Цілі прийняття спрямовані на врегулювання питань, пов’язаних з

визначенням встановлення фінансових зобов’язань землевласників і

землекористувачів перед міським бюджетом та територіальною громадою.

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту.

Аналіз вигод та витрат

 

Базові групи

інтересів

Вигоди

Витрати

Місцева влада

 

чітке встановлення ставок земельного

податку на території міста; забезпечення надходжень до міського

бюджету; врахування змін у чинному

законодавстві у сфері земельних

відносин

відсутні

 

Суб`єкти

підприємницької

діяльності

 

забезпечення прозорості та

відкритості при взаємовідносинах між

міською радою та суб’єктами

господарської діяльності;

врахування змін у чинному

законодавстві у сфері земельних

відносин

відсутні

 

Населення

 

задоволення потреб територіальної

громади міста за рахунок надходжень до міського бюджету.

 

відсутні

 

 

7. Строк дії регуляторного акту

Пропонується встановити строк дії до внесення чергових змін у законодавство.

 

8. Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за критерієм щодо надходження до міського бюджету плати за землю.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акту

 

Цільові групи та строки проведення відстеження:

базове відстеження - суб’єкти господарювання до набрання чинності рішення;

повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання чинності рішення.

Рекомендований строк повторного дослідження - 1 рік після набрання

чинності рішення.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта

використовуватиметься інформація земельних ресурсів та екології виконавчого комітету міської ради та центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради.

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.