top
logo

Меню сайту


Home Регуляторна політика Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Новодністровськ
Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Новодністровськ

 

ПРОЕКТ

Новодністровська міська рада

_____________________ сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

_________2016 р. м. Новодністровськ

 

Про затвердження Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Новодністровськ

 

Відповідно до ст. 25, п. 41, 42, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання та визначення порядку розгляду питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів/пристроїв в/на будівлях та спорудах житлового та громадського призначення, що віднесені до комунальної власності територіальної громади м.Новодністровськ, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м.Новодністровськ

2. Начальнику відділу організаційної роботи та внутрішньої політики оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

3. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у місцевих засобах інформації та на офіційному сайті міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови (А. Білоткача).

 

Міський голова                                                                                А.Болдашев

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Новодністровськ
Новодністровської міської ради

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади

 

- забезпечення надходження додаткових коштів на рахунки баласоутримувачів  для здійснення заходів із забезпечення відновлення та утримання будівель і спору у м. Новодністровськ

Процедура розробки регуляторного акту     (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготуванням регуляторного акту)

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

- забезпечення єдиного порядку та прозорості процедури по розміщенню та  встановленню технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в                  м. Новодністровськ та порядку сплати

Сплата у встановленому порядку плати за надання місця для прокладання

 

 

Сфера інтересів громадян

- Забезпечення відновлення будівель і споруд, упорядкування діяльності суб’єктів господарювання

Додаткові витрати відсутні

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок  погодження розміщення та надання в платне користування місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів, розташування кабелів та рекламних тролів на опорах вуличного освітлення, розміщення фасадних рекламно-інформаційних вивісок та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання в житлових об’єктах та інших об’єктах розташованих у м.Новодністровськ (надалі - Положення), розроблено відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про оренду користування приміщеннями житлових будинків», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 року № 572 із змінами та доповненнями, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 року № 244 та у відповідності до ДБН В.2.2-15-2005. «Будинки і споруди. Житлові будинки», ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».

1.2. Положення врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів/пристроїв в/на будівлях та спорудах житлового та громадського призначення, що віднесені до комунальної власності територіальної громади м.Новодністровськ

1.3. Положення є обов’язковим для фізичних  та юридичних осіб всіх форм власності на території м.Новодністровськ, які беруть участь у відносинах щодо встановлення технічних елементів (пристроїв) в/на будівлях і спорудах.

1.4. Всі технічні елементи/пристрої, які встановлюються в/на будівлях і спорудах м.Новодністровськ, повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

1.5. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює відділ    архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

2. Поняття і терміни

2.1. Технічними елементами/пристроями, що розміщуються на будівельних конструкціях житлової і громадської забудови є:

2.1.1. Пристрої та устаткування інженерного забезпечення будинків (пристрої і устаткування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря).

2.1.2. Індивідуальні телевізійні антени, антени супутникового телебачення та інше.

2.1.3. Фасадні рекламно-інформаційні вивіски.

2.1.4. Пристрої для підсвітки та освітлення фасадів будинків.

2.1.5. Кабельні лінії електрозв’язку і електропостачання.

2.1.6. Технічні засоби телекомунікацій- обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

2.1.7. Кабельної лінії телебачення та інтернету.

2.2. Житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, здана в експлуатацію та на яку отримані правовстановлюючі документи і призначена для постійного в ній проживання.   

2.3. Будівлі і споруди громадського призначення – основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров’я і відпочинку, спортивних, фізкультурно-оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і інші технічні споруди, в т.ч. опори.

2.4 Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач)власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.

2.5 Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) – фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України.

2.6 Користувач (орендар, наймач) - фізичні та юридичні особи, які за погодженням з власником використовують житловий будинок, будівлю, споруду, нежитлове приміщення для власних потреб.

2.7 Самовільне встановлення технічних елементів/пристроїв – це розміщення та встановлення  технічних елементів/пристроїв без оформлення у визначеному порядку погодження на їх розміщення та порушення вимог цього Положення.

2.8 Пошкодження будівельних конструкцій будівель і споруд – це погіршення їх фізичного стану, зовнішнього вигляду фасадів, покрівель, оголовків димовентканалів та інших елементів будинків і споруд внаслідок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів/пристроїв.

2.9 Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання(приймання) знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

2.10 Заявник (Замовник) – фізичні та юридичні особи, які замовляють та отримують погодження на розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв на будівельних конструкціях будівель та споруд.

3. Обмеження та заборона на встановлення технічних елементів/пристроїв в/на будівлях і спорудах м Новодністровськ

3.1. Забороняється:

3.1.1 Розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв           (пункт 2.1.3.-2.1.6.) без відповідного погодження, визначеного цим Положенням.

3.1.2 Встановлення технічних елементів/пристроїв ( пункт 2.1.1.-2.1.6.) з кріпленням до цегляних оголовків димовентканалів.

3.2. Обмеження для технічних елементів /пристроїв, зазначених в  пунктах 2.1.1.-2.1.2.:

3.2.1. Встановлення приладів кондиціонування повітря, за межами відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі водовідведення, або водостічні труби із наступною герметизацією місця врізки.

3.2.2. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється  за умови обов’язкової герметизації місця врізки.

4. Порядок отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на будівлях та спорудах в                             м Новодністровськ

4.1 Для отримання погодження на розміщення фасадних рекламно-інформаційних вивісок, пристроїв ( пункт 2.1.3.-2.1.4.) для освітлення фасадів будинків  проектними організаціями виготовляється паспорт, який погоджується відділом архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

4.2 Для отримання погодження на встановлення технічних елементів/пристроїв на конструкціях будівель та споруд, зазначених в пунктах 2.1.5.- 2.1.7., Замовник подає заяву встановленого зразка (Додаток 1) до відділу   архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

До заяви додається:

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- копія відомостей ЄДРПОУ;

- копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення НКРЗ щодо включення Заявника до реєстру суб'єктів господарювання у сфері телекомунікації;

- попередній висновок обласної державної санітарно-епідеміологічної служби у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище;

- копія робочого проекту та схеми ліній магістралей електрозв’язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів/пристроїв, які потрібні для організації такої мережі, виготовленою в масштабі 1:2000  (один до двох тисяч).

4.3 Порядок погодження робочого проекту:

4.3.1 Копію робочого проекту прокладання кабелю між будинками та спорудами, із зазначенням місця розміщення елементу/пристрою і конструкції кріплення, погоджує:

- відділ  архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

- балансоутримувач (власник будинку, голова правління ОСББ, управитель багатоквартирного будинку, відомство, на балансі якого перебуває будинок, власник стояків слабих струмів, власник споруд і т.д.).

4.3.2 Установами, якими погоджується робочий проект, здійснюється перевірка правильності  прокладання кабеля із зазначенням місць розміщення елементів/пристроїв і конструкцій кріплення. У випадку відсутності зауважень в термін, що не перевищує 7 календарних днів, робочий проект погоджується без стягнення за це оплати.

4.3.3 У разі виявлення недоліків, або інших можливостей прокладання телекомунікаційної мережі на базі своїх чи інших суб’єктів господарювання вільних ресурсів, протягом 7 робочих днів з дня отримання заяви повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.3.4 Замовником впродовж 10 робочих днів, з моменту отримання зауважень, усуваються виявлені недоліки, проводиться бронювання вільних ресурсів на 30 робочих днів та надається робочий проект на повторний розгляд. При цьому, висунення будь - яких нових зауважень з боку сторін, якими погоджується проект, крім наданих раніше, при повторному розгляді проектної документації не допускається.

4.3.5 При встановленні радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище з зазначенням місця розміщення технічних елементів/пристроїв на будинках і спорудах, копію робочого проекту додатково погоджує Державна інспекція електрозв’язку в Чернівецькій обл.

4.4. Порядок розгляду заяв:

4.4.1 Заява встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) згідно з Додатком 1 ) подається Замовником в відділ архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

4.4.2. Відділом архітектури та містобудування Новодністровської міської ради здійснюється перевірка наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не перевищує 7 календарних днів, видається Погодження встановленого зразка (зразок для будівель (споруд)  згідно з Додатком 2) без стягнення за це оплати.

4.4.3. У разі виявлення недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання заяви, повідомляється про це Замовнику, з викладенням їх переліку.

4.4.4. Відділ архітектури та містобудування Новодністровської міської ради має право мотивовано відмовити Замовнику у видачі погодження винятково з таких причин:

4.4.4.1. Наявність простроченої, протягом трьох місяців, заборгованості заявника сплати за раніше надані балансоутримувачем (власником будинку, головою правління ОСББ, управителем багатоквартирного будинку, відомством, на балансі якого перебуває будинок) місця з розміщення обладнання, або за відсутності договору з власником будинку або з уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

4.4.4.2. Якщо Замовник впродовж 10 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше не усунув їх, та не повідомив про це відділ архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

4.4.5. Погодження видається на 1 рік. У випадку коли Замовник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

4.4.6. Після виконання робіт Замовником оформляється Акт (зразок для будівель (споруд)  згідно з Додатком 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту із залученням управління містобудування та архітектури міської ради та балансоутримувача (власника будинку, голови правління ОСББ, управителя багатоквартирного будинку, відомства, на балансі якого перебуває будинок) будинку.

 

5. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів в/на будівлях і спорудах в м.Новодністровськ

5.1. Телекомунікаційні мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

5.1.1. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення прокладаються в металевому рукаві або пластиковій гофрі, а в приміщеннях, довжина яких перевищує 15 метрів, з негорючого електричного кабелю.

5.1.2. При підключенні обладнання застосовуються пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

5.1.3. В приміщеннях телекомунікаційна мережа прокладається в кабельних каналах.

5.1.4. Через проїжджу частину між будинками прокладаються лише повітряні магістральні лінії. Номінальна відстань прольоту підвісної магістральної лінії не повинна перевищувати допустимі параметри згідно з паспортними даними.

5.1.5. Маркування кабелів, труб і стійок та кабельних каналів здійснюється на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи.

5.1.6. При маркуванні металевої шафи вказується її належність тому чи іншому Замовнику телекомунікації, з зазначенням контактних телефонних номерів (номерів диспетчерської служби і служби технічної підтримки).

5.2. На Замовника покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

5.3. Узгодження місця розміщення обладнання на будівлях та спорудах здійснюється Замовником з балансоутримувачем (власником будинку, головою правління ОСББ, управителем багатоквартирного будинку, відомством, на балансі якого перебуває будинок) будинку під час погодження робочого проекту.

5.4. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів балансоутримувач (власник будинку, голова правління ОСББ, управитель багатоквартирного будинку, відомство, на балансі якого перебуває будинок) будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питань щодо впорядкування, переносу або відновлення мереж.

6. Калькуляція розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж

6.1. Калькуляція розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж з використанням власності територіальної громади  м. Новодністровськ зроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму управління  та подальшої експлуатації телекомунікаційних мереж.

6.1.1. Плата за користування майном є платежем у формах, визначених законодавством України, який сплачується Замовником, незалежно від наслідків своєї господарської діяльності, з дня підписання договору на рахунок балансоутримувача (власника будинку, голови правління ОСББ, управителя багатоквартирного будинку, відомства, на балансі якого перебуває будинок) будівель/споруд

6.1.2. Комунальні платежі, в т.ч. за користування електроенергією, сплачуються Замовником на рахунок відповідних постачальників послуг за окремими договорами або на рахунок балансоутримувача (власника будинку, голови правління ОСББ, управителя багатоквартирного будинку, відомства, на балансі якого перебуває будинок) будівель/споруд, якщо це визначено відповідним договором.

6.1.3. Плата Замовником проводиться щомісячно в розмірі нарахувань за поточний місяць і сплачується до його кінця.

6.1.4. Плата за користування майном зараховується на поточні рахунки балансоутримувача (власника будинку, голови правління ОСББ, управителя багатоквартирного будинку, відомства, на балансі якого перебуває будинок) будівлі/споруди.

6.1.5. Плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернет, телебачення та відповідного обладнання) та тариф за використання місця для прокладання телекомунікаційних мереж і т.д. для балансоутримувачів визначається за формулою:

Он.м. = Вп + Вп х Sзаг.каб.

Он.м. - щомісячна плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) без врахування податку на додану вартість (грн.);

Вп - мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна відповідно до виду діяльності, в яку входить площа обладнання, що розташовується на будівлях та спорудах, в грн.), визначається за формулою:

Вп=Рн: (К х 12) х Ф х Т

Де Рн – опосередкована вартість спорудження житла згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14.08.2015 р. № 194 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України».

К – коефіцієнт окупності об’єкта, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта (згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 року №215 середній строк експлуатації третього та четвертого класу будинків складає 100 років);

Ф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта нерухомого майна, залежно від виду діяльності (інша комерційна діяльність – 3);

Т - коефіцієнт поверховості об’єкта нерухомого майна, залежно від поверховості (2 поверх і вище – 3).

Sзаг.каб. - загальна площа кабеля, який проходить по будинку, визначається множенням діаметру кабеля на довжину кабеля, (кв.м).

 

7. Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів/пристроїв в/ на будівлях та спорудах в м. Новодністровськ

7.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Положення у частині розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв у всіх випадках покладається на балансоутримувачів (власників будинку, голів правління ОСББ, управителів багатоквартирного будинку, відомств, на балансі яких перебувають будинки) будівель і споруд.

7.2. У випадках виявлення факту встановлення технічних елементів/пристроїв на об’єктах з порушенням вимог  цього Положення (на які отримано відповідне погодження), балансоутримувач (власник будинку, голова правління ОСББ, управитель багатоквартирного будинку, відомство, на балансі якого перебуває будинок) будинку чи споруди видає особі, яка встановила технічний елемент (пристрій), припис  про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

7.3. При самовільному встановленні технічних елементів/пристроїв,  фізичні та юридичні особи всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7.4. Самовільно встановлені технічні елементи/пристрої підлягають негайному (п’ятиденний термін з моменту отриманого акта про правопорушення) демонтажу порушником, а після закінчення цього терміну - за його рахунок балансоутримувачем (власником будинку, головою правління ОСББ, управителем багатоквартирного будинку, відомством, на балансі якого перебуває будинок) будинку.

7.5. В разі заподіяння значної шкоди або руйнування конструкцій покрівель (дахів), оголовків димовентканалів, фасадів, балконів будівель та споруд, що є комунальною (державною) власністю, винні у цьому фізичні та юридичні особи всіх форм власності  повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкціям будівель і споруд.

7.6. Спори, що виникають з питання відшкодування збитків нанесених при встановленні  технічних елементів (пристроїв) між фізичними, юридичними особами та балансоутримувачем (власником будинку, головою правління ОСББ, управителем багатоквартирного будинку, відомством, на балансі якого перебуває будинок) будівлі або споруди, державними органами, органами місцевого самоврядування,  вирішуються в судовому порядку.

 

8 . Перехідні положення

8.1. Всі Оператори, чиє обладнання на момент затвердження цього Порядку вже встановлено в житлових будинках та інших об’єктах комунальної власності територіальної громади м. Новодністровськ мають привести його розміщення у відповідність до цього Положення протягом шести місяців.

 

 

Додаток 1

Начальнику відділу архітектури

та містобудування

___________________________________

(П.І.Б. осіб, що звертаються)

індетифікаційний номер______________

паспорт серія______________виданий

____________________________________

адреса:______________________________

банківські реквізити_______ телефон

 

З А Я В А

Прошу(симо) надати погодження на розміщення та встановлення технічних елементів  (пристроїв): ___________________________________________________________, які будуть розміщені в / на  ________ по вул.____________ мікрорайон _______________ назва  установи_________________

до заяви додаю, документи згідно з вимогами пункту 4.2. даного Положення.

 

 

Додаток: на ___ арк.

 

Підпис(си) фізичної чи юридичної особи

( відповідальної особи)                                       (підпис)             ___________________

(прізвище, ініціали)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник підприємства (установи)                                                     (ініціал, прізвище)

балансоутримувача (власник) будинку                                               (дата візування)

 

Додаток 2

 

 

УКРАЇНА

Новодністровська міська рада

Чернівецької області

Відділ архітектури та містобудування

__________________________________________________________

м-н«Діброва», м.Новодністровськ, 60236, тел. (03741) 3-15-45, тел./факс 3-11-54

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Код ЄДРПОУ №05398510

 

 

Погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) ______________________________________________________________________________________________________________________від «___»___________201__р.     №__________

видано ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові фізичної чи  юридичної особи, назва  установи, телефон)

індетифікаційний номер ______________________ паспорт серія_____№_________                 виданий_________________________________ адреса:______________________________,

банківські реквізити____________________

на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв), які будуть розміщені в / на буд. № ____________ по вул._______________ мікрорайон ____________

 

Кріплення здійснюється відповідно до Робочого проекту, погодженого _____________________________________________________від «__»__________201__р.

Монтажні роботи проводить_______________________________________________

/ прізвище, ініціали фізичної чи юридичної особи,  його адреса, телефон.

Начальник відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради

_____________________              (підпис)      ___________________

/печатка/                                                   ( ініціал, прізвище) (дата візування)

 

П Р И М І Т К А:

 

 

Додаток 3

 

 

 

АКТ

виконання робіт

з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

__________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися,  комісія в складі :

_____________________________________________________________________________

(представник відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради)

 

_______________________________________________________________________

(ПІБ представника замовника)

_______________________________________________________________________

(ПІБ балансоутримувача /власника будинку)

_______________________________________________________________________

( ПІБ представника підрядника у випадку залучення до виконання робіт)

 

«___» _________________ склали даний Акт, про те, що Замовником виконані роботи відповідно до погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) від  «___»___________201__р. №_____  та представленого робочого проекту, що є невід’ємною частиною даного Актау в повному обсязі.

Даний Акт складено в трьох екземплярах, по одному для відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради, Замовника та балансоутримувача / власника будинку.

 

Підписи   _________________

_________________

_________________

_________________

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу рішення сесії

Новодністровської міської ради

«Положення про Порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Новодністровськ»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308, визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Новодністровської міської ради « Про затвердження Положення про Порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на житлових будинках, будівлях громадського призначення і спорудах комунальної власності м. Новодністровськ» як регуляторного акту.

1. Опис проблеми

Операторами, провайдерами, надавачами послуг зв’язку прокладаються телекомунікаційні мережі по будівлях та спорудах, що призводить до руйнування або заподіяння значної шкоди конструкціям покрівель (дахів), оголовків димовентиляційних каналів, фасадів, балконів будівель та споруд, що є комунальною власністю.

На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт, який би врегулював порядок та механізм розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах, що, як наслідок, призводить до пошкодження та руйнування окремих конструкцій будівель.

Відсутність нормативного регулювання питання щодо порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах спонукало до самовільного встановлення таких пристроїв, що призвело до пошкодження та руйнування окремих елементів будівлі.

Отже, необхідність прийняття цього регуляторного акту викликана відсутністю нормативної бази для вирішення питань, пов’язаних із порядком розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

2.1 Підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із наданням дозволу на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах.

2.2 Визначення чіткого механізму для обрахунку розміру плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання).

2.3. Визначення обмежень та заборони на встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах м. Новодністровськ.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу

В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі альтернативні способи: перший – відмовитись від прийняття цього регуляторного акту і вирішувати проблемні питання, пов’язані з розміщенням та встановленням технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Новодністровська в залежності від наявної контрольно-перевірочної та судової практики.

При реалізації цілі таким способом місцева влада буде позбавлена можливості здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог законодавства та додаткових надходжень до бюджету міста.

Наступною альтернативою врегулювання даного питання може бути прийняття на державному рівні нормативного акту, який би врегулював цю проблему.

Третя альтернатива – прийняття Новодністровською міською радою нормативно-правового акту – рішення «Про затвердження положення про порядок розміщення та  встановлення технічних елементів/пристроїв в/на будівлях та спорудах в м. Новодністровськ».

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

 

4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження положення про порядок розміщення та  встановлення технічних елементів/пристроїв в/на будівлях та спорудах  в  м. Новодністровськ.

Проектом цього Порядку передбачено визначення:

- обмеження та заборона на встановлення технічних елементів  (пристроїв) на будівлях і спорудах м. Новодністровськ;

- порядок отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на будівлях та спорудах в                                м. Новодністровськ;

- вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів на будівлях і спорудах в м. Новодністровськ;

- методика розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при створенні та подальшій експлуатації цих мереж;

- відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Новодністровськ.

 

Цей Порядок забезпечить додаткове надходження коштів на рахунки балансоутримувача майна на відновлення стану будівель і споруд.

Реалізація норм цього регуляторного акта сприятиме дотриманню принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з встановленням та розміщенням технічних елементів в м. Новодністровську.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу, є високим, оскільки суб’єкти господарювання та мешканці міста Новодністровська зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання відповідних дозволів.

Цей акт мотивує юридичних та фізичних осіб виконувати встановлені вимоги щодо порядку розміщення технічних пристроїв.

Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корективи.

 

8. Визначення показників результативності акта

Цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акту. Саме на підставі порівняння цих показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичного відстежень, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання).

Для визначення результативності регуляторного акту пропонується встановити такі показники:

1. Динаміка кількості укладених договорів про сплату за надання місць для прокладання.

2. Динаміка кількості скарг від суб’єктів господарювання на неправомірні дії представників органів місцевого самоврядування при укладанні договорів.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Відстеження результативності проекту рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів/пристроїв в/на будівлях та спорудах в         м. Новодністровськ», здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності даного регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу: 60236, м.Новодністровськ, вул. Діброва, Новодністровська міська рада, відділ архітектури та містобудування.

тел.: 3 15 45,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.