top
logo

Меню сайту


Home Регуляторна політика Про затвердження Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ
Про затвердження Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ

 

ПРОЕКТ

Новодністровська міська рада

Шістнадцята сесія VIІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

червня 2016 р. м. Новодністровськ

 

Про затвердження Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ

 

 

Відповідно до ст. 25, п. 41, 42, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення на території м.Новодністровськ єдиного функціонального механізму утеплення будинку, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про порядок утеплення фасадів будинків..

2. Начальнику загального відділу організаційної роботи та внутрішньої політики оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

3. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у місцевих засобах інформації та на офіційному сайті міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Білоткача.

 

Міський голова                                                                                А.Болдашев

 

 

Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ

1 Загальні положення

1.1. Порядок утеплення  фасадів будинків багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Ноовдністровськ (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил благоустрою території міста Новодністровськ, затверджених рішенням Новодністровської міської ради № 113 від 29.06.2011.

1.2 Порядок запроваджується з метою:

- поліпшення теплотехнічних показників будинків існуючого житлового фонду;

- покращення естетичного вигляду фасадів багатоквартирних будинків;

- економії енергоресурсів;

- застосування сучасних опоряджувальних матеріалів з кращими естетичними та експлуатаційними показниками;

- недопущення погіршення технічного стану будинків;

- недопущення порушення тривкості або руйнації несучих конструкцій;

- недопущення порушення вимог протипожежної безпеки;

- додержання державних будівельних норм, стандартів та правил замовниками робіт.

1.3 Чинність Порядку поширюється на здійснення утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків та громадських будівель їх власниками незалежно від форм власності та балансової належності  будинків.

1.4 Порядок містить загальнообов’язкові на території міста Новодністровськ вимоги, за порушення яких, винні особи притягуються до адміністративної відповідальності згідно ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

1.5 Здійснення утеплення фасадів багатоквартирних будинків їх мешканцями на території міста Новодністровська повинно відповідати вимогам національних стандартів України ДСТУ Б В.2.6-34:2008 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги”, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови”, ДБН В.2.6-33:2008 “Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації”, державним будівельним та протипожежним нормам.

1.6 Результатом дії Порядку є упорядкування підходів до заходів, які він регламентує, цілісність рішень дизайну міського середовища, підвищення енергозбереження та енергоефективності житлового фонду міста.

1.7 Цей порядок не поширюється на будинки – пам’ятки архітектури, культові, тимчасові та інші, які не є предметом законодавчого регулювання з енергоефективності.

2 Терміни та визначення понять

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

фасад будинку - зовнішня частина будинку, споруди з усіма елементами від покрівлі до вимощення, за орієнтуванням фасади поділяються на головний, боковий, дворовий;

елемент фасаду - конструктивний, декоративний, технологічний елемент на фасаді будинку, споруди, розміщений згідно з проектними рішеннями (карнизи, піддашки, балкони, лоджії, вікна, елементи зовнішнього водовідведення, стики стінових панелей зовнішніх стін, цоколі, приямки, огорожа на даху, тощо);

дозвіл на утеплення  фасадів будинків багатоквартирного житлового фонду міста - документ виданий уповноваженим на це органом (балансоутримувачем, правлінням ОСББ або відомством, на балансі якого знаходиться будинок), згідно вимог Порядку;

замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо виконання робіт з утеплення фасадів багатоквартирного житлового будинку,  гуртожитку, громадського будинку;

пам’ятка архітектури – об’єкт культурної спадщини національного або місцевого значення виду архітектури, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, об'єкти архітектури включені до списків (переліків) пам'яток історії та культури відповідно до Закону Української РСР "Про охорону і використання пам'яток історії та культури";

спеціалізована організація - юридична особа, що відповідно до законодавства має повноваження надавати (виконувати) ті чи інші послуги (роботи);

невідповідне утеплення фасаду – утеплення фасаду з недотриманням вимог Порядку;

самочинне утеплення фасаду – утеплення фасаду без отримання відповідного дозволу та/або без дотримання вимог Порядку;

ушкодження зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд - ушкодження зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд, погіршення фізичного стану, зовнішнього вигляду зовнішніх будівельних конструкцій будинків і споруд внаслідок утеплення фасаду без дотримання вимог Порядку;

самочинна зміна зовнішнього виду фасадів будинків і споруд - зміна існуючих фасадів та їх частин (елементів) внаслідок утеплення, пофарбування, облицювання без погодження таких робіт відповідно до встановленого порядку, а також ушкодження фасадів і їх частин;

утеплення фасадів –– комплекс заходів, спрямованих на скорочення втрат теплоти з приміщеннь, захист будинків від зовнішніх теплових впливів, зниження витрат енергоресурсів при дотриманні параметрів мікроклімату в будинку, які передбачені нормативними документами.

 

3 Порядок видачі погодження на утеплення фасаду

3.1 Зовнішнє утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків (як в цілому, так і частково) здійснюється виключно з дозволу після погодження відповідних органів.

3.2 Роботи з утеплення зовнішніх стін фасаду будинків проводяться виключно спеціалізованими організаціями.

3.3 Для отримання погодження особа, яка має наміри здійснити утеплення (оздоблення) фасаду (його частини) багатоквартирного будинку, громадської будівлі або гуртожитку повинна звернутися з відповідною заявою (в заяві відобразити стислу характеристику намірів) до відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

3.4 Для отримання погодження разом з заявою подаються наступні документи:

- правовстановлюючі документи на об’єкт нерухомого майна;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності), копія документа, що засвідчує особу – для фізичної особи;

- копія договору із спеціалізованою організацією на виконання даного виду робіт;

- копія ліцензії на виконання будівельних робіт, завірена виконавцем робіт;

- письмовий дозвіл балансоутримувача будинку на проведення робіт з утеплення;

- копії сертифікатів якості матеріалів, які будуть використовуватись при виконанні робіт з утеплення;

- фотографія будинку (в розгорнутому вигляді), який планується утеплювати;

- пропозиція щодо кольорового рішення утеплення фасаду;

- технічне завдання.

3.5 Технічне завдання на проектування повинно включати такі вихідні дані:

- архітектурні креслення фасадів будинку з вимогами до фактури, кольору личкування;

- креслення архітектурних деталей (карнизів, віконних обрамлень тощо);

- дані про значення допустимих навантажень на стіни будинку;

- клас енергетичної ефективності будинку;

- для будинків, що підлягають реконструкції, додається акт обстеження зовнішніх стін з оцінкою їх технічного стану (характеристиками несучої здатності, показників відхилень від вертикальної поверхні, стану поверхні тощо), обмірні креслення зовнішніх стін із вузлами примикань до інших зовнішніх елементів.

3.6 Заява розглядається протягом семи робочих днів з моменту її реєстрації.

3.7 Граничний строк дії відповідного дозволу – шість місяців.

3.8 Відхилення від умов дозволу (погодження) не допускаються.

3.9 На підставі отриманого погодження відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради заявник має право на початок виконання робіт з утеплення фасаду багатоквартирного житлового будинку з дотриманням державних будівельних норм та вимог, наданих відділом архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

3.10 Проведення утеплення фасадів багатоквартирного житлового будинку їх мешканцями повинно носити системний характер.

 

4 Заключні положення

4.1 В разі порушення порядку видачі погодження або необґрунтованої відмови в його видачі, відповідальна посадова особа несе дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

4.2 Здійснення робіт з утеплення (оздоблення) фасаду (його частини) багатоквартирного будинку без отримання погодження забороняється.

4.3 Контроль за своєчасним виявленням, попередженням і вжиттям заходів щодо усунення порушень вимог Положення у всіх випадках покладається на балансоутримувачів, правління ОСББ, управителів багатоквартирного будинків, відомства, на балансі яких перебувають багатоквартирні житлові будинки, громадські будинки та гуртожитки.

4.4 У випадках виявлення проведення самочинних робіт, без отримання дозволу, або відхилень від умов дозволу (погодження) балансоутримувачі, правління ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, відомства, на балансі яких перебувають багатоквартирні житлові будинки, громадські будинки та гуртожитки видають особі, що виконує роботи, припис про негайне зупинення таких робіт та їх приведення до вимог Порядку (отримання дозволу або демонтаж) у місячний термін.

4.5 При самочинному виконанні робіт, або відхиленні від умов дозволу (погодження), а також нереагуванні на вимоги припису (зволікання  з усуненням порушень) балансоутримувачі, управителі багатоквартирного будинків правління ОСББ, відомства, на балансі яких перебувають багатоквартирні житлові будинки, громадські  гуртожитки надають інформацію про правопорушників Новодністрвоському відділенню поліції Кельменецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області.

4.6 За результатами перевірки Новодністровське відділення поліції складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення та подають його разом з іншими документами на розгляд адміністративної комісії для притягнення фізичної чи юридичної особи до відповідальності за порушення даного Порядку та недотримання правил користування і експлуатації  житлового фонду;

4.7 Демонтаж елементів утеплення  здійснюють власники цих елементів за власний рахунок.

4.8 Примусовий демонтаж елементів утеплення здійснюється на підставі рішення адміністративної комісії. Витрати на примусовий демонтаж технічних елементів  несе юридична чи фізична особа, що вчинила правопорушення. Стягнення коштів за проведені роботи з примусового демонтажу проводиться у передбаченому чинним законодавством порядку.

 

Аналіз регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради

«Про Порядок утеплення фасадів будинків»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308, визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Новодністровської міської ради « Про затвердження Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ» як регуляторного акту.

1. Опис проблеми

Надмірна концентрація та хаотичність поодинокого утеплення та відсутність механізму утеплення, що перешкоджає формуванню єдиного ансамблю зовнішнього вигляду будинку; відсутність механізму формування єдиного підходу до утеплення будинку.

Вирішення вказаного переліку проблем потребує прийняття комплексного нормативного акту. З цією метою розроблено проект рішення сесії Новодністровської міської ради «Про затвердження Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ».

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є формування єдиної міської політики у сфері утеплення будинку, забезпечення у процесі утеплення збереження цілісності будинку, стимулювання до утеплення громадян своїх будинків з метою зменшення тепловитрат.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень сесії міської ради для виконання на території міста Новодністровськ, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

 

4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми

Зазначені проблеми у проекті рішення сесії Новодністровської міської ради «Про затвердження Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ» вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо впровадження нового порядку утеплення.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між громадянами та уповноваженим робочим органом у процесі надання дозволу на утеплення будинку (або його частини), а також надасть можливість більш повного та досконалого регулювати дане питання.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Внаслідок прийняття Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ, буде впорядковано процеси утеплення та врегульовано відносини громадян з органами місцевого самоврядування під час виконання робіт з утеплення будинку (або його частини).

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корективи.

 

8. Визначення показників результативності акта

Результативність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про Порядок утеплення фасадів будинків» визначатиметься за такими показниками:

1. формування єдиного підходу до утеплення будинку;

2. зменшення самовільного утеплення;

3. ефективність конструктивних схем запропонованих в положенні.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Визначення результативності Порядку утеплення фасадів будинків, визначається за річними звітними показниками відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу: 60236, м.Новодністровськ, вул. Діброва, Новодністровська міська рада, відділ архітектури та містобудування.

тел.: 3 15 45,

e-mail:light03@ukr.net.

Експертний висновок

від   06 червня    2016р. № 10

щодо проекту регуляторного акта рішення Новодністровської міської ради

«Положення про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ»

Постійно діючою комісією з питань регламенту, законності та регуляторних актів у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект регуляторного акта – рішення Новодністровської міської ради «Про Порядок утеплення фасадів будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ». За результатами здійсненого аналізу на дотримання вимог статей 4,9,31-36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Встановлено:

Порядок підготовки проекту відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Комісія з питань регламенту, законності та регуляторних актів не заперечує щодо внесення проекту рішення Новодністровської міської ради «Про Порядок утеплення фасадів багатоквартирних житлових будинків, громадських будівель та гуртожитків міста Новодністровськ» на розгляд сесії Новодністровської міської ради.

 

 

Голова комісії М. Рошка

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.