top
logo

Меню сайту


Home Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів Положення Про Порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Новодністровськ
Положення Про Порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Новодністровськ

 

П Р О Е К Т

 

Новодністровська міська рада

Шістдесят восьма сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я


травня 2015 р. № м. Новодністровськ

 

 

Положення Про Порядок будівництва та встановлення

гаражів на території міста Новодністровськ

 

 

Відповідно до ст.25, п.41,42, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення на території м.Новодністровськ єдиного функціонального механізму будівництва та встановлення тимчасових металевих гаражів, Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Новодністровськ.

2. Начальнику загального відділу оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

3. Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення у місцевих засобах інформації та на офіційному сайті міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови та комісію з питань будівництва та врегулювання земельних відносин.

 

Міський голова                                                         В.Мельник

 

Додаток

до рішення міської ради

від     травня 2015року №___

 

Положення про Порядок будівництва та встановлення гаражів на

території міста Новодністровськ

І. Загальні положення

1.1. Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Новодністровськ (далі за текстом - Положення) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Законів України “Про основи містобудування ”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про архітектурну діяльність ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Державних будівельних норм України ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року №489 “Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування”, відповідно до Генерального плану прийнятого в 2012 році.

1.2. Положення регламентує порядок надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок на виготовлення проектів відведення  земельних ділянок для будівництва відкритих та закритих наземно-підземних гаражів, встановлення тимчасових металевих збірно-розбірних гаражів фізичним та юридичним особам.

1.3. Наведені в Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- будівельний паспорт – документ, що визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва гаражів і складається з текстових та графічних матеріалів;

- гараж капітальний - будівля або споруда для зберігання транспортних засобів з нерегламентованим правовстановлюючим документом терміном експлуатації;

- гараж індивідуальний - одноповерхова споруда для зберігання транспортного засобу, з бетону, цегли, природного або штучного каменю,  товщина стін не менше 12см з фундаментом, ширина не менше 2,5м, висота не менше 2м.

- гараж збірно – розбірний металевий – тимчасова   одноповерхова

споруда  для зберігання транспортних засобів з терміном експлуатації, встановленим  правовстановлюючим  документом  (рішенням  міської  ради  або  її виконавчого комітету, виконавчими комітетами районних у місті рад у разі делегування їм таких повноважень), що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

- Гараж — капітальна або тимчасова будівля чи споруда з приміщеннями для постійного або тимчасового зберігання транспортних засобів, а також елементами технічного обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів.

- замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території  (однієї  чи  декількох  земельних  ділянок)  і  подала  в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

- містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі – містобудівні умови та обмеження) – документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією;

- підземний паркінг - споруда для зберігання транспортних засобів, яка розташована в підземному просторі;

- проектна документація – документація для будівництва об’єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

- інвентаризація – визначення фактичної наявності гаражів, співставлення їх наявності з даними графічних матеріалів.

-   автостоянка – спеціально обладнаний  відкритий майданчик (площадка) або споруда для постійного чи тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів.

1.4. Будівництво багатоповерхових будівель гаражів (паркінгів) для зберігання транспортних засобів наземно -  підземного типу на земельних ділянках, визначених для цих цілей містобудівною документацією, та на земельних ділянках існуючих гаражних кооперативів, товариств та об’єднань співвласників індивідуальних гаражів (надалі - кооперативів) згідно з розробленою, погодженою та затвердженою в установленому порядку проектною документацією, яка визначає тип забудови.

1.5. Будівництво окремо розташованих одноповерхових капітальних гаражів здійснюється на землях існуючих гаражних кооперативів або на території індивідуальних приватних будинковолодінь  згідно  з  розробленою, погодженою та затвердженою в установленому порядку проектною документацією.

1.6. Питання  надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок на реконструкцію (перепланування) існуючих  приміщень  і  споруд під гаражі для зберігання транспортних засобів розглядаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Порядок відведення земельних ділянок під встановлення збірно-розбірних металевих гаражів.

2.1. Порядок розгляду питань встановлення металевих гаражів на території міста встановлюється виконавчим комітетом Новодністровської міської ради.

2.1.1. Надання земельних ділянок встановлення збірно-розбірних металевих індивідуальних гаражів в кварталах багатоповерхової житлової забудови розглядається міською радою відповідно до норм Земельного кодексу України та Державних будівельних норм.

2.1.2. Правом встановлення гаража поблизу місця проживання на прибудинковій території користуються громадяни пільгових категорій (за умови самостійного керування транспортним засобом):

• інваліди із захворюваннями опорно-рухового апарату, що мають автомобілі з ручним керуванням;

• інваліди війни та прирівняні до них особи, які мають медичні показання на забезпечення транспортом.

2.2. Витяг з рішення міської ради та доданий до нього будівельний паспорт є підставою для встановлення тимчасового збірно-розбірного металевого гаража.

2.2.1. Земельні ділянки для обслуговування тимчасових металевих гаражів приватизації не підлягають.

2.2.2. Розмір земельної ділянки для встановлення тимчасового металевого гаража не може перевищувати 30,0 м².

2.2.3. Власник гаража зобов’язаний утримувати свій гараж і відведену земельну ділянку в належному санітарному і протипожежному стані.

2.2.4. На земельних ділянках, відведених для встановлення тимчасових металевих гаражів, забороняється будівництво капітальних споруд, ремонтних ям і підвалів, підключення до електромереж.

2.2.5. Металеві гаражі встановлюються тимчасово (на термін до 5 років), в експлуатацію не приймаються і право власності на них не оформляється.

2.2.6. У випадку зміни місця проживання або смерті громадянина, якому надано дозвіл на тимчасове встановлення поодинокого металевого гаражу, гараж демонтується силами комунального житлового ремонтно– експлуатаційного підприємства..

2.2.7. Заборонити виділення земельних ділянок для встановлення тимчасових збірно-розбірних металевих гаражів на території дитячих, спортивних та дитячо – спортивних майданчиків.

3. Порядок відведення земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів.

3.1. Будівництво гаражів для зберігання транспортних засобів на території міста Новодністровськ здійснюється на земельних ділянках, визначених містобудівною документацією, та на землях існуючих гаражних кооперативів згідно з розробленою та погодженою проектною документацією, яка визначає тип забудови.

3.1.1. Особи, які мають потребу в індивідуальному гаражі за місцем проживання, звертаються з письмовою заявою до міського голови.

До заяви додаються такі документи:

• довідка з місця проживання;

• копія техпаспорта автомобіля;

• копії довідок про пільги;

• копія посвідчення водія;

• копія паспорта;

• ідентифікаційний код;

• викопіювання з генплану міста у масштабі 1:500 із визначенням існуючих інженерних мереж, з нанесенням на нього плану земельної ділянки та варіантів розміщення об’єкта (виконується організацією, що має відповідну ліцензію). У разі знаходження гаража в охоронній зоні інженерних комунікацій додається письмова згода служб, що експлуатують інженерні комунікації. Якщо земельна ділянка надавалась раніше, додається документ, що засвідчує право користування земельною ділянкою.

3.1.2. Відділ архітектури та містобудування готує висновок про можливість відведення земельної ділянки під будівництво. Висновок готується протягом десяти днів, від дня звернення зацікавленої особи.

3.1.2. Громадяни, зацікавлені у будівництві капітальних гаражів на власних земельних ділянках, повідомляють Управління Державного будівельного контролю та заповнюють декларацію про початок виконання будівельних робіт.

3.1.3 Після закінчення будівництва оформляється декларація про готовність об’єкта до експлуатації в Управлінні Державного будівельного контролю.

2.2.16. Замовники (забудовники) будівництва об’єктів містобудування при проектуванні багатоквартирних житлових будинків зобов’язані передбачити будівництво підземних гаражів та паркінгів.

4. Самовільно побудовані гаражі.

4.1. Самовільне будівництво та встановлення тимчасових гаражів тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством. Знесення вказаних гаражів виконується на підставі рішення суду або за власною згодою громадянина, що вчинив порушення..

4.2. Питання щодо визнання подальшого статусу гаражів, побудованих без правоустановчих документів на подвір’ях домоволодінь, розглядається виконавчим комітетом Новодністровської міської ради.

5. Оформлення права власності на гаражі.

5.1. Багатоповерхові будівлі підземно-надземних гаражів (паркінгів) приймаються в експлуатацію інспекцією державного архітектурно- будівельного контролю у Чернівецькій області в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2. Збірно-розбірні металеві гаражі в експлуатацію не приймаються і право власності на них не оформляється

5.3. Замовник (забудовник) зобов’язаний протягом семи календарних днів з дня введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта письмово поінформувати відділ архітектури та містобудування.

5.4. Право власності оформляється фізичними та юридичними особами:

5.4.1. На капітальні гаражі, побудовані за власні кошти на підставі рішень виконавчого комітету міської ради.

5.4.2. На гаражі, реконструйовані (переобладнані) за власний рахунок з інших підсобних приміщень на підставі рішень виконавчого комітету міської ради.

5.5.Не оформляється право власності на капітальні гаражі, які:

5.5.1. Побудовані  самовільно.

5.5.2. Не відповідають вимогам Державних будівельних норм України ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та нормативних актів з питань містобудування, пожежної безпеки, екології, санітарії та інших.

5.5.3. Побудовані в межах історико-культурної заповідної території, крім тих, що побудовані у власних будинковолодіннях і відповідають вимогам ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та нормативних актів з питань містобудування, пожежної безпеки, екології, санітарії та ін.

5.6. У випадку переходу гаражів в аварійний або ветхий стан, вони підлягають демонтажу комунальними службами міста в установленому чинним законодавством України порядку.

6.Контроль за дотриманням цього порядку та відповідальність за його порушення

6.1.Відповідальність за технічний стан, зовнішній вигляд гаражів, благоустрій території навколо будівництва, порушення вимог техніки безпеки несе власник гаража.

6.2.Контроль за додержанням цього Порядку здійснює відділ архітектури та містобудування згідно наданих повноважень.

6.3.У разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов’язати особу, яка здійснила(здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову.

6.4.Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила(здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила(здійснює) будівництво. Особа, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, зобов’язана відшкодувати витрати, пов’язані з приведенням земельної ділянки до попереднього стану.

7.Заключні положення

7.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Новодністровської міської ради та її виконавчого органу.

 

Секретар міської ради                                                   Л.Григораш

 

Аналіз регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради

«Про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Новодністровськ»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308, визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про порядок будівництва та встановлення гаражів а території міста Новодністровськ» як регуляторного акту.

1. Опис проблеми

Проблема в необхідності визначення єдиного порядку будівництва та встановлення гаражів, виготовлення проектів відведення земляних ділянок для будівництва відкритих та закритих надземно-підземних гаражів, встановлення тимчасових металевих збірно-розбірних гаражів фізичним та юридичним особам; відсутність механізму формування єдиного підходу до розміщення та будівництва гаражів у місті.

Вирішення вказаного переліку проблем потребує прийняття комплексного нормативного акту. З цією метою розроблено проект рішення виконавчого комітету Новодністровськ міської ради «Про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Новодністровськ».

2. Визначення цілей державного регулювання

Забезпечення єдиного правила надання вихідних даних для забудови земляних ділянок та виготовлення проектів відведення земляних ділянок для будівництва відкритих та закритих надземно-підземних гаражів, встановлення тимчасових металевих збірно-розбірних гаражів фізичним та юридичним особам.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів стосовно переваги обраного способу

Перевага обраного виду правового регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету міської ради для виконання на території міста Новодністровськ, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

4. Опис механізмів та заходів, що  пропонується для вирішення проблеми

Зазначені проблеми у проекті рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про порядок будівництва та встановлення гаражів а території міста Новодністровськ» вирішуються за рахунок впровадження на території міста нормативної бази щодо:

-          будівництва нових гаражі в гаражних кооперативаї;

-          встановлення тимчасових металевих гаражів

-          благоустрій прилеглої території згідно державних будівельних норм та інше.

Рішення надасть можливість забезпечити виконання вимог ДБН В.2.3-15:2007 “Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”. Довести дане рішення через засоби масової інформації до відома мешканців міста.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між громадянами міста та робочим органом у процесі будівництва та розміщення гаражів, а також надасть можливість більш повного та досконалого регулювання відносин у відповідності до нових вимог розміщення гаражів на території міста.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повторне відстеження регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Внаслідок прийняття Порядку будівництва та встановлення гаражів а території міста Новодністровськ, буде впорядковано процеси розміщення та будівництва нових гаражів та врегульовано відносини громадян з органами місцевого самоврядування.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.

У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати надію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні корективи.

8. Визначення показників результативності акта

Результативність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Новодністровської міської ради «Про порядок будівництва та встановлення гаражів а території міста Новодністровськ» визначатиметься за такими показниками:

1. формування єдиного підходу до розміщення тимчасових металевих гаражів;

2. формування єдиного підходу до будівництва нових гаражів;

3. зменшення самовільно збудованих, самовільно розміщених гаражів;

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Визначення результативності Порядок будівництва та встановлення гаражів а території міста Новодністровськ, визначається за річними звітними показниками відділу архітектури та містобудування Новодністровської міської ради.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються від фізичних та юридичних осіб протягом одного місяця з дня його оприлюднення на адресу: 60236, м.Новодністровськ, вул. Діброва, Новодністровська міська рада, тел.: 3 15 45,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ».

 

Експертний висновок

від 14 березня 2015р. № ___

щодо проекту регуляторного акта рішення Новодністровської міської ради

«Про порядок будівництва та встановлення гаражів а території міста Новодністровськ»

Постійно діючою комісією з питань регламенту, законності, регуляторних актів та гуманітарно-соціальної сфери життєдіяльності міста у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянуто проект регуляторного акта – рішення Новодністровської міської ради «Про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Новодністровськ». За результатами здійсненого аналізу на дотримання вимог статей 4,9,31-36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Встановлено

Порядок підготовки проекту відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Комісія з питань регламенту, законності та регуляторних актів не заперечує щодо внесення проекту рішення Новодністровської міської ради «Про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Новодністровськ» на розгляд сесії Новодністровської міської ради.

 

Голова комісії                                                                    Колодрівський І.В.

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.