top
logo

Меню сайту


Home Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку паркування транспортних засобів м. Новодністровськ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку паркування транспортних засобів м. Новодністровськ»

 

Відповідно до вимог статті 9 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється: проект рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження Порядку паркування транспортних засобів м. Новодністровськ» в додаток 1 Порядок паркування транспортних засобів м. Новодністровськ» , розроблений КП «Новодністровський житловик».

Проект спрямований на: приведення мережі парковок та стоянок автомобілів у відповідність до чинного законодавства, упорядкування правовідносин, що виникають у процесі надання послуг з паркування транспортних засобів, забезпечення належного благоустрою вулично-дорожньої мережі міста, підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, підвищення культури паркування, збільшення фінансових надходжень до міського бюджету.

Підставою для розробки проекту є: Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методика проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308., Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

З проектом рішення та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися на офіційному сайті міської ради: www.miska-rada.com.ua в підрозділі «Проекти регуляторних актів» розділу «Регуляторна діяльність» та безпосередньо у КП «Новодністровський житловик».

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовій формі від юридичних та фізичних осіб впродовж місяця з дня оприлюднення на адресу розробника:

60236, м. Новодністровськ, м-н «Діброва», буд. 1Г , тел. (03741) 31387.

 

П Р О Е К Т

Новодністровська міська рада

П’ятдесят шоста сесія VI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

2014р. № м. Новодністровськ

 

 

Про затвердження Порядку паркування

транспортних засобів м. Новодністровськ

 

 

Відповідно до ст.30 п.15 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Порядок паркування транспортних засобів м.Новодністровськ (додаток 1).
  2. Призначити відповідальним за виконання цього рішення начальника КП «Новодністровський житловик».
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування населення.

 

Міський голова                                               В.Мельник

 

Додаток

до рішення міської радир

від …____________ 2014 року

 

ПОРЯДОК

паркування транспортних засобів м. Новодністровськ

Загальна частина

1. Цей Порядок регламентує організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах м. Новодністровськ.

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування (далі - користувачі), а також на суб'єктів господарювання, які утримують такі майданчики.

Суб'єкти господарювання - балансоутримувачі майданчиків для паркування транспортних засобів державної та комунальної форми власності визначаються відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

3. Цей Порядок не регулює питання організації та порядку надання послуг із зберігання транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, мопедів та причепів), що належать громадянам та юридичним особам, а також транзитних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні та міжміські перевезення, організація та порядок надання яких встановлені Правилами зберігання транспортних засобів на автостоянках, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 115 (ЗП України, 1996 р., № 6, ст. 191).

4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування - економічно обґрунтовані витрати оператора пов’язані з утриманням таких майданчиків;

- відведені майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені в межах проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цього Порядку і Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 41, ст. 1852);

- картка попередньої оплати – засіб, який не належить до платіжних і призначений для фіксування в електронній формі обсягу заборгованості емітента такої картки перед користувачем за попередньо оплачені послуги з користування майданчиками для платного паркування;

- захищена комп’ютеризована система – комплексна система, що використовується в населених пунктах на території України, складається з технічних засобів і програмного забезпечення, призначена для надання користувачам можливості отримувати попередньо оплачені послуги з користування майданчиками для платного паркування за допомогою засобів мобільного зв’язку;

- місце для паркування - місце стоянки одного транспортного засобу на майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху;

- оператор - суб'єкт господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчика для паркування;

- паркувальний автомат - технічний пристрій, призначений для сплати вартості з користування майданчиком для платного паркування з використанням платіжних карток та готівкою;

- паркування - розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування;

- платіжні документи - фіскальний чек, який посвідчуює сплату вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування;

- послуга «мобільне паркування» - надання користувачеві можливості отримати послуги з користування майданчиками для платного паркування, що оплачуються за допомогою карток попередньої оплати або платіжних інструментів, передбачених законодавством про безготівкові розрахунки, із застосуванням засобів мобільного зв’язку для передачі інформації через захищену комп’ютеризовану систему;

- спеціально обладнані майданчики для паркування - майданчики для паркування, розміщені поза межами проїзної частини вулиці, дороги або тротуару та обладнані відповідно до вимог цього Порядку і Правил дорожнього руху.

Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Законах України "Про благоустрій населених пунктів", "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про транспорт", «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Правилах дорожнього руху.

5. Паркування може бути платним або безоплатним відповідно до рішення органу місцевого самоврядування.

6. Контроль за виконанням цього Порядку здійснює Державтоінспекція МВС у частині забезпечення безпеки дорожнього руху на майданчиках для паркування та посадові особи виконавчого органу міської ради у частині контролю за станом благоустрою та утримання майданчиків для паркування ( у тому числі щодо оплати послуг користування майданчиками для платного паркування).

Контроль за виконанням цих Правил у частині стану утримання майданчиків для паркування здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Розміщення майданчиків для паркування

7. Майданчики для паркування є об'єктами благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою м. Новодністровськ.

8. Розміщення майданчиків для паркування за окремими адресами за погодженням з Державтоінспекцією МВС.

8-1. Забороняється обладнання суб’єктами господарювання, крім операторів, місць для паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг.

Операторам забороняється передавати майданчики для паркування на тротуарах та проїзній частині автомобільних доріг у користування іншим суб’єктам господарювання.

9. Під час розміщення майданчиків для паркування на вулицях і дорогах м. Новодністровськ необхідно враховувати:

- наявність та характеристики комунікацій та інженерних мереж;

- умови для забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема видимості в плані та повздовжньому профілі;

- параметри поперечних та поздовжніх ухилів;

- розташування зелених насаджень;

- стан покриття проїзної частини.

10. Забороняється розміщення майданчиків для паркування на вулицях з двома смугами руху завширшки менш як 7,5 метра.

11. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт та утримання майданчиків для паркування здійснюються з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів та цих Правил.

Обладнання майданчиків для паркування

12. Майданчики для паркування обладнуються відповідно до вимог цього Порядку і Правил дорожнього руху.

13. Відведені майданчики для паркування позначаються дорожніми знаками та суцільною синьою (блакитною) смугою на проїзній частині і на бордюрі, який відокремлює проїзну частину від пішохідної.

14. Не обладнуються паркувальними автоматами та автоматичними в'їзними та виїзними терміналами спеціально обладнані майданчики для платного паркування у разі їх призначення виключно для користувачів, які сплачують вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування у безготівковій формі за договором про паркування протягом визначеного строку, але не менш як один місяць.

15. На майданчиках для платного паркування у доступному для ознайомлення користувачів місці розміщується інформація про:

- оператора (найменування, адреса, контактні телефони);

- вартість послуг з утримання майданчиків для платного паркування, спосіб оплати (готівковий).

16. На майданчиках для паркування обов'язково облаштовуються місця (в обсязі 10 відсотків загальної кількості, але не менш як одне місце) передбаченого стандартами розміру, позначені дорожніми знаками та розміткою для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". Відстань від в'їзду на майданчик для платного паркування до найближчого такого місця не повинна перевищувати 50 метрів.

На місцях для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", не можуть бути розміщені інші транспортні засоби.

У разі паркування на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, зазначених у частині шостій статті 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", інших транспортних засобів користувачі цих засобів несуть відповідальність згідно із законодавством.

Функціонування майданчиків для паркування

17. Послуги з користування майданчиком для платного паркування надаються оператором з метою використання таких майданчиків за призначенням, а також санітарного очищення, збереження та відновлення їх відповідно до законодавства, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху. Перелік основних послуг з користування майданчиком для платного паркування визначає Мінрегіон.

18. Оператор зобов'язаний:

- призначити відповідальну особу (видача наказу чи укладення трудового договору) за збір сплати вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування;

- використовувати майданчик для паркування за призначенням;

- обладнати майданчик для паркування відповідно до вимог цих Правил, Правил дорожнього руху, норм, нормативів, стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;

- утримувати територію та під'їзні шляхи до майданчика для паркування у належному технічному та санітарному стані;

- повідомляти органи Державтоінспекції МВС про виявлені порушення цих Правил;

- здійснювати контроль за своєчасною сплатою вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування;

- організовувати навчання персоналу, який обслуговує майданчик для паркування;

- забезпечувати безоплатно персонал, який обслуговує майданчик для паркування, спеціальним одягом з метою забезпечення його безпеки під час виконання службових обов'язків, а також безпеки дорожнього руху. Зразки спеціального одягу затверджує Мінрегіон;

- забезпечувати належне функціонування технічних приладів (пристроїв) для сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування згідно з вимогами цих Правил;

- інформувати користувачів послуги «мобільне паркування» про порядок і вартість її надання.

19. Оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках для паркування.

20. Користувач зобов'язаний:

- поставити транспортний засіб на місце для паркування відповідно до дорожньої розмітки та дорожніх знаків, а також з дотриманням вимог цих Правил і Правил дорожнього руху;

- сплатити вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування;

- у разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування через паркувальний автомат або шляхом придбання паркувального талона - розмістити у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу платіжний документ так, щоб забезпечити його видимість для перевірки;

- після закінчення часу паркування, за який сплачено, звільнити місце паркування або сплатити вартість послуг з користування майданчиком для платного паркування за час фактичного паркування. Допускається безоплатна стоянка транспортного засобу протягом 10 хвилин після закінчення часу паркування, за який сплачено.

21. Режим роботи майданчиків для паркування, що перебувають у комунальній власності, встановлюють органи місцевого самоврядування, а приватних - оператор за погодженням з органами місцевого самоврядування.

22. У разі коли внаслідок паркування транспортного засобу з порушенням цього Порядку або Правил дорожнього руху буде пошкоджено майно оператора, житлово-комунального господарства, учасників дорожнього руху, зелені насадження, створено перешкоди виконанню робіт з утримання доріг, інженерних мереж, будинків та споруд, розташованих уздовж дороги, користувач несе відповідальність згідно із законом.

23. Сплата вартості послуг з користуванням майданчиком для платного паркування здійснюється:

- у безготівковій формі – шляхом придбання паркувального талона з визначеною тривалістю паркування, в якому зазначаються дата і час розміщення транспортного засобу на такому майданчику, або за допомогою послуги «мобільне паркування»;

- готівкою або з використанням платіжної картки - через паркувальний автомат.

У разі сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування готівкою або з використанням платіжної картки користувач отримує паркувальний талон, на якому зазначено час в'їзду на майданчик для паркування, та сплачує за час паркування.

Факт сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування підтверджується платіжним документом, за винятком випадків надання послуги «мобільне паркування», коли факт такої сплати підтверджується захищеною комп’ютеризованою системою.

Сплата вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування не здійснюється у разі незабезпечення оператором належного функціонування засобів сплати вартості зазначених послуг відповідно до вимог цього Порядку щодо обладнання таких майданчиків.

Несплата користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

24. У разі несплати користувачем вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування посадова особа виконавчого органу міської ради складає протокол про порушення та засвідчує за допомогою фотозйомки відсутність відповідного платіжного документа на лобовому склі транспортного засобу або відсутність факту сплати такої вартості в базі даних захищеної комп’ютеризованої системи.

25. Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність згідно з законом.

 

Секретар міської ради                                             Л.Григораш

 

Аналіз регуляторного впливу

Рішення Новодністровської міської ради

«Про затвердження Порядку паркування транспортних засобів у місті Новодністровськ»

Даний аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.

1. Проблема, яку передбачається розв¢язати

Проблема паркування транспортних засобів в м. Новодністровськ  є актуальною у зв’язку із:

- перевантаженням руху на вулично-дорожній мережі внаслідок зростання кількості транспортних засобів;

- збільшенням кількості випадків порушення водіями Правил дорожнього руху в частині паркування транспортних засобів, що перешкоджає дорожньому руху, роботі спеціалізованих автомобілів, створює аварійні ситуації, ускладнює виконання механізованого прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, шкідливо впливає на стан здоров'я населення та довкілля;

Слід зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.09р. № 1342 затверджені Правила паркування транспортних засобів (далі – Правила), які регламентують організацію та порядок паркування транспортних засобів на вулицях і дорогах населених пунктів. Як наслідок, виникає необхідність у впорядкуванні діючих актів органів місцевого самоврядування в сфері паркування та приведення їх у відповідності до зазначених Правил та Кодексу.

2. Визначення цілей регулювання

Метою регулювання є приведення мережі парковок та стоянок автомобілів у відповідність до чинного законодавства, упорядкування правовідносин, що виникають у процесі надання послуг з паркування транспортних засобів, забезпечення належного благоустрою вулично-дорожньої мережі міста, підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, підвищення культури паркування, збільшення фінансових надходжень до міського бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Збереження існуючого стану. Альтернатива відкинута. Якщо не запровадити даний регуляторний акт у сфері паркування транспортних засобів, то це може призвести до появи значної кількості стихійних, нелегальних місць паркування, що забезпечить зниження безпеки дорожнього руху, ускладнить роботу спецтехніки.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання проблеми пропонується механізм впровадження системи автоматизованого платного паркування транспортних засобів у населених пунктах.

Впровадження системи автоматизованого платного паркування передбачає виконання таких заходів:

-створення майданчиків для паркування у відведених та спеціально обладнаних місцях;

-обладнання їх пристроями з обліку часу та оплати за послуги з паркування, за можливості, вбудованими технічними засобами, які перешкоджають виїзду транспортного засобу у разі несплати за послуги з паркування;

З метою стабілізації роботи місць паркування, та збільшення надходжень до місцевого бюджету планується надати суб’єктам господарювання право експлуатації платних парковок на конкурсних засадах.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття регуляторного акта буде розпочато поступовий перехід до системи безготівкової оплати за послуги паркування, що дозволить:

- створити економічні умови для подальшого розвитку цієї галузі господарської діяльності;

- покращити естетичний вигляд та благоустрій території міста;

- збільшити надходження коштів до міського бюджету від збору за паркування за рахунок покращення контролю щодо справляння цього збору та збільшення кількості місць паркування.

Позитивними факторами можуть бути: збільшення обсягів послуг; поліпшення умов їх надання.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Запропонований проект не передбачає значних фінансових витрат від органів місцевого самоврядування та територіальної громади міста.

Очевидними є вигоди міської влади та територіальної громади, створити умови, які регулюють правові відносини щодо паркування та стоянки транспортних засобів у місті Новодністровськ. Зокрема, створення належної конкуренції на ринку надання послуг з паркування транспортних засобів. Можливість залучення приватного капіталу до створення та експлуатації парковок. Збільшення надходжень до міського бюджету від збору за парковку автотранспорту. Підвищення якості надання послуг з паркування транспортних засобів, здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, залучення додаткових коштів для підвищення ефективності господарської діяльності. Споживачам цих послуг не призведе до додаткових витрат.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Рішення набирає чинності з дня опублікування його в міській газеті  відповідно до законодавства України. Термін його дії не обмежено.

8. Показники результативності регуляторного акта

Ефективність регуляторного акта буде оцінюватися за результатами відстеження динаміки надходжень збору за паркування до міського бюджету, впровадження сучасних методів організації місць паркування, покращення естетичного вигляду міста.

Затвердження цього регуляторного акта надасть можливість виконавчому комітету Новодністровської міської ради покращити благоустрій міста, збільшити надходження до бюджету, задовольнити підприємницький інтерес до цього виду господарської діяльності, сприяти вирішенню завдань із підвищення можливостей усіх суб’єктів господарювання в забезпеченні потреб у паркуванні, залучення інвестицій у його розвиток для досягнення сталих економічних умов.

Впровадження цього акта дозволить підвищити відповідальність суб’єктів господарювання - операторів, які надають послуги з паркування, за якість послуг перед споживачами, забезпечити захист естетичних потреб громадян. З метою створення сприятливих умов для громадян та суб’єктів господарювання будуть своєчасно вноситися відповідні зміни до цього рішення.

Для відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники:

- збільшення кількості парковок та суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері надання послуг з паркування;

- збільшення розміру надходжень до міського бюджету від збору за паркування.

9. Відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу результатів дії цього акту, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.