top
logo

Меню сайту


Home Регуляторна політика Оприлюднення проектів регуляторних актів АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження Нової редакції «Положення про оренду земельних ділянок у м. Новодністровськ та порядок встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки»».
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Новодністровської міської ради «Про затвердження Нової редакції «Положення про оренду земельних ділянок у м. Новодністровськ та порядок встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки»».

 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання.

На даний час організаційні відносини, пов'язані з оформленням оренди земельних ділянок, та порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок у м. Новодністровськ регламентується положенням про оренду земельних ділянок у м. Новодністровськ та порядок встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки».

Однак у зв'язку з втратою чинності деяких нормативно-правових актів, на підставі яких було розроблено рішення (закони України «Про плату за землю», «Про системи оподаткування», «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами»), виникла необхідність внесення змін до вказаного рішення міської ради. Крім того пропонується внести зміни до порядку укладання, реєстрації, внесення змін та розірвання договору оренди.

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки правові засади оренди землі регламентуються такими нормативно-правовими актами вищої юридичної сили, як Земельний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про оренду землі» тощо, при цьому повноваження з надання в оренду земель комунальної власності належать органам місцевого самоврядування.

  1. 2. Цілі регулювання

Основною метою запропонованого проекту рішення є приведення нормативно-правового акта міської ради у відповідність до змін у чинному законодавстві.

3. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про затвердження Нової редакції «Положення про оренду земельних ділянок у м. Новодністровськ та порядок встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки»

Заходи, спрямовані на розв'язання проблеми:

Затвердження Нової редакції «Положення про оренду земельних ділянок у м. Новодністровськ та порядок встановлення розміру орендної плати за земельні ділянки.»

  1. 4. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення визначено порядок передачі земельних ділянок в оренду; порядок укладання, реєстрації, поновлення, внесення змін та розірвання договору оренди землі; порядок розрахунку, справляння та зміни розміру орендної плати; тощо.

5. Строк дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі.

6. Показники результативності регуляторного акту

Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

1. Розмір надходжень до міського бюджету від справляння орендної плати за земельні ділянки.

2. Кількість укладених договорів оренди.

7. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Аналіз інформації відділу земельних відносин Новодністровської міської ради.

 

ПРОЕКТ

Новодністровська міська рада

П’ятдесят друга сесія VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

травня 2014р. № м. Новодністровськ

 

 

Про затвердження нової редакції

«Положення про оренду земельних ділянок

в м. Новодністровськ та порядок встановлення

розмірів орендної плати за землю»

 

 

Розглянувши пропозиції Державної фінансової інспекції у Чернівецькій області, щодо створення умов для ефективної реалізації повноважень місцевого самоврядування територіальної громади міста в галузі земельних відносин, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним кодексом України, Законом України "Про оренду землі", Новодністровська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити нову редакцію «Положення про оренду земельних ділянок в м. Новодністровськ та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю» (Додаток 1).

2. Рішення міської ради № 10 від 27.01.2005 р. «Про Положення про оренду земельних ділянок в м. Новодністровськ та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю», № 205 від 23.12.2005 р. «Про внесення змін до «Про Положення про оренду земельних ділянок в м. Новодністровськ та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю»від 27.01.05 р.» № 243 від 23.11.2007 р. «Про внесення змін та доповнень до положення «Про оренду земельних ділянок в м. Новодністровськ та порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки»», № 113 від 05.06.2008 р. «Про внесення змін до «Положення про оренду земельних ділянок в м. Новодністровськ та порядок встановлення розмірів орендної плати» від 27.01.05 р.», № 141 від 31.08.2011 р. «Про внесення змін до «Положення про оренду земельних ділянок в м. Новодністровськ та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю» (зі змінами)», № 269 від 22.12.2009 р. «Про затвердження типової форми договору оренди землі та договору користування землею» вважати такими, що втратили чинність.

3. Дане рішення ввести в дію з 01 червня 2014 року.

4. Призначити відповідальним за виконання даного рішення начальника відділу земельних відносин.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та постійну комісію з питань будівництва та врегулювання земельних відносин.

 

 

Міський голова                                               В. Мельник

 

 

Додаток 1

Нова редакція «Положення про оренду земельних ділянок у м. Новодністровськ та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю».

1. Загальні положення

1.1. Нова редакція «Положення про оренду земельних ділянок та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю» в межах м. Новодністровськ (далі - Положення) визначає єдині умови оформлення договорів оренди (суборенди) землі, за якими, відповідно до ст.122 Земельного кодексу України, орендодавцем земельних ділянок виступає Новодністровська міська рада.

1.2. Положення розроблено з метою визначення порядку оформлення договорів оренди (суборенди) землі, справляння орендної плати за земельні ділянки у м. Новодністровськ.

1.3. Положення регламентує:

- організаційні відносини, пов'язані з оформленням оренди земельних ділянок у м. Новодністровськ;

- порядок розрахунку орендної плати, укладання, реєстрації, внесення змін, припинення дії, розірвання, поновлення договорів оренди землі та суборенди земельних ділянок.

2. Законодавчо-нормативна база

2.1. Конституція України.

2.2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2.3. Цивільний кодекс України.

2.4. Земельний кодекс України.

2.5. Бюджетний кодекс України.

2.6. Податковий кодекс України.

2.7. Закон України "Про оренду землі".

2.8. Закон України " Державний земельний кадастр".

2.9. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

2.10. Закон України " Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ".

2.11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору оренди землі"  від 3 березня 2004 р. N 220.

2.12. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності" від 06.09.2012 року № 5245 –VІ.

2.13. Постанова Кабінету Міністрів України " Порядок ведення Державного земельного кадастру" від 17.10.2012 року № 1051.

2.14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" від 7 грудня 2005 р. N 1176.

2.15. Закон України « Про внесення змін до Закону України " Про державну реєстрацію речових  прав на нерухоме майно та їх обтяжень " та інших законодавчих актів в Україні » від 11.02.2010 року №1878- VІ .

2.16. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року № 3038- VІ.

3. Терміни та визначення

3.1. У цьому Положенні наведені терміни застосовуються у такому значенні:

Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Об'єкт оренди - земельна ділянка, що знаходиться у розпорядженні територіальної громади міста Новодністровськ.

Орендодавець - Новодністровська міська рада.

Орендар - юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору оренди належить право володіння і користування земельною ділянкою.

Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Суборенда - передача орендованої земельної ділянки або її частини, за згодою орендодавця, орендарем у володіння та користування іншій особі. Договір суборенди - договір, за  яким орендар передає  орендовану земельну ділянку в оренду третій особі.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки - капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Податок - обов'язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельними ділянками.

Ставка податку - законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої земельної ділянки.

Орендна плата - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Ставка орендної плати - прийнятий для розрахунку розміру річної орендної плати відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до цього Положення.

4. Право оренди земельної ділянки.

4.1. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.

4.2. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою - не більше 5 років та довгостроковою - не більше 50 років. Термін дії договору оренди земельної ділянки визначається у відповідності з вимогами містобудівного характеру, згідно висновку управління архітектури та містобудування і поданої заяви.

4.3. Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у заставу, спадщину, вноситися до статутного фонду власником земельної ділянки - на строк до 50 років, крім випадків, визначених законом.

4.4. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда).

5. Передача земельних ділянок в оренду.

5.1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають в комунальній власності, здійснюється на підставі рішення Новодністровської міської ради чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

5.2. Передача в оренду земельних ділянок здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків:

- розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого майна від її викупу або укладення договору оренди;

- використання земельних ділянок для користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);

- використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

- перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на них будівель підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, підприємств і громадських організацій у сферах культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок);

- розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

- будівництва та обслуговування лінійних об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо);

- проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;

- будівництва соціального та доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено.

Земельні торги не проводяться при наданні земельних ділянок громадянам для сінокосіння і випасання худоби, городництва та в межах норми безоплатної передачі земельних ділянок.

5.3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності і не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), громадянам та юридичним особам здійснюється на підставі рішень Новодністровської міської ради. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок або іншої технічної документації із землеустрою з визначенням конкретного функціонального використання частин даної земельної ділянки.

5.4. Надання у користування земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

5.5. Відмову Новодністровської міської ради в наданні земельної ділянки в оренду або залишення клопотання без розгляду в установлений законом строк може бути оскаржено в судовому порядку. Рішення про відмову в наданні земельної ділянки в користування має містити мотивовані пояснення з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів, затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

6. Укладання договору оренди землі та його реєстрація

6.1. 3абезпечення оформлення договорів оренди землі покладається на головного спеціаліста відділу земельних відносин Новодністровської міської ради, згідно форми договору оренди земельної ділянки (додаток 1).

6.2. Виготовлення договору оренди землі здійснюється на підставі рішення міської ради, яким обумовлено ставку орендної плати.

6.3. Підготовка договору оренди землі фізичним та юридичним особам проводиться протягом 10 днів з дня отримання усіх необхідних документів для його виготовлення.

6.4. Обчислення розміру орендної плати проводиться згідно форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, грошова оцінка яких проведена.

6.5. Договір оренди землі укладається у письмовій формі, відповідно до технічної документації або проекту землеустрою. За бажанням однієї із сторін договір оренди землі може бути посвідчений нотаріально. Фінансування витрат пов'язаних з нотаріальним посвідченням покладається на ініціатора.

6.6. Договір оренди землі, підписаний міським головою, орендар надає до відділу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно - реєстраційна служба Новодністровського міського управління юстиції в Чернівецькій області для проведення державної реєстрації договору оренди землі.

6.7. Передача земельної ділянки орендареві, відбувається протягом десяти днів з моменту державної реєстрації за актом приймання-передачі земельної ділянки, який підписується орендарем, орендодавцем та землевпорядником Новодністровської міської ради.

6.8. Один примірник договору оренди землі знаходиться в орендаря, другий - в Новодністровській міській раді, третій залишається в органі, який провів державну реєстрацію договору оренди землі.

6.9. Орендар зобов'язаний у п'ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди землі надати копію договору до Державної податкової інспекції.

7. Порядок розрахунку орендної плати за земельну ділянку

7.1. Розмір, індексація, форма, строки внесення та зміна орендної плати, відповідальність за її несплату встановлюються у договорі оренди землі між орендодавцем і орендарем.

7.2. Розмір орендної плати за земельну ділянку встановлюється відповідно до розміру земельної ділянки, згідно з нормативною грошовою оцінкою землі та не залежить від наслідків господарської діяльності орендаря.

7.3. Підставою для визначення розміру орендної плати є це Положення, рішення 31 сесії Новодністровської міської ради VІ скликання від 24 грудня 2012 року № 254 "Про затвердження технічної документації по нормативній грошовій оцінці земель міста Новодністровськ Чернівецької області",  витяг з технічної документації, про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, що видається відділом Держземагентства у м. Новодністровську у Чернівецькій області.

7.4. Річна орендна плата за земельну ділянку розраховується за формулою:

Р ор. пл. = Н гр.оц. * С ор. пл. / 100 % , де:

Р ор. пл. – розмір орендної плати;

С ор. пл. – ставка орендної плати (в %);

Н гр. оц. – нормативно-грошова оцінка земельної ділянки;

7.5. Річна орендна плата для земель сільськогосподарського призначення не може бути меншою розміру земельного податку, а для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку.

7.6. Річна орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Її розмір визначається та змінюється відповідно до Податкового кодексу України.

7.7. У разі набуття права оренди земельної ділянки на аукціоні річний розмір орендної плати може бути встановлений більше 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

7.8. Основні ставки орендної плати за земельні ділянки, наведені нижче, є річними та встановлені відповідно до розміру площі земельної ділянки:

до 50 м2 – 12%

від 51 до 100 – 10%

від 101 до 500 – 8%

від 501 до 1000 – 6 %

від 1001 до 1500 – 5%

від 1501 до 10000 – 4 %

більше 1 га – 3 %

8. Порядок справляння орендної плати за землю

8.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.

8.2. Орендна плата за перший місяць нараховується залежно від кількості календарних днів місяця з дати укладання договору.

8.3. Річна орендна плата вноситься у терміни та у розмірах, які визначені договором оренди землі, до Новодністровського міського бюджету.

8.4. Платники орендної плати самостійно обчислюють суму орендної плати щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають в Державну податкову інспекцію податкову декларацію на поточний рік.

8.5. Розмір декларованої суми орендної плати станом на 1 січня уточнюється на щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель відповідно до відомостей Держкомстату України про середньорічний індекс інфляції за попередній рік.

8.6. При укладанні договорів оренди землі після 1 січня поточного року, орендар протягом місяця з дня державної реєстрації подає в державну податкову інспекцію податкову декларацію за новоукладеними договорами оренди.

8.7. За кожне неподання у встановлені терміни декларації по орендній платі, або несплату протягом установлених термінів орендної плати, до орендаря застосовуються штрафні санкції та пені визначені законодавством.

8.8. Головним спеціалістом відділу земельних відносин ведеться внутрішній контроль за щомісячним надходженням орендної плати до міського бюджету.

8.9. У разі виявлення заборгованості, орендарю направляється претензія щодо необхідності її погашення.

8.10. Несплата орендарями орендної плати протягом півроку вважається систематичною і є підставою для стягнення заборгованості у судовому порядку.

8.11. Контроль за правильністю обчислення і справляння орендної плати за земельні ділянки здійснюється Державною податковою інспекцією.

9. Поновлення договору оренди землі

9.1. Після закінчення строку договору орендар, якщо він належно виконував обов’язки відповідно до умов договору, має за інших рівних умов, переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

9.2. Поновлення договірних відносин стосовно оренди земельної ділянки комунальної власності можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення Новодністровської міської ради.

9.3. Орендарі земельних ділянок, які мають намір продовжити користуватися земельною ділянкою, повинні в зазначений в договорі оренди строк звернутись в центр надання адміністративних послуг Новодністровської міської ради з заявою на поновлення договору оренди та копією договору, який підлягає поновленню.

9.4. Начальник відділу земельних відносин готує проект рішення міської ради для розгляду на черговій сесії.

9.5. Після прийняття рішення Новодністровської міської ради про поновлення договору, додаткова угода до договору оренди земельної ділянки в трьох примірниках подається на підпис міському голові.

9.6. Підписану міським головою додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки., орендар надає до відділу Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – реєстраційна служба Новодністровського міського управління юстиції - для проведення державної реєстрації додаткової угоди до договору оренди землі.

9.7.Один примірник додаткової угоди до договору оренди землі знаходиться в орендаря, другий - в Новодністровській міській раді, третій залишається в органі, який провів державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі.

9.8.Орендар зобов'язаний у п'ятиденний строк після державної реєстрації додаткової угоди до договору оренди землі надати копію угоди в Державну податкову інспекцію.

9.9. В разі несвоєчасного поновлення договору, на період по закінченню дії договору оренди землі та державної реєстрації поновленого договору, орендар здійснює сплату орендної плати згідно договору оренди до дня державної реєстрації додаткової угоди .

10. Внесення змін та доповнень до договору оренди землі,

його розірвання та припинення дії

10.1. Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом.

10.2. Зміна або розірвання договору оренди землі здійснюється в письмовій формі у вигляді угоди та підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідних даних до державного реєстру земель і автоматизованої системи державного земельного кадастру.

10.3. Зміни до договору оренди землі здійснюються на підставі рішення Новодністровської міської ради шляхом укладення додаткових угод про внесення змін та доповнень до договору, що підписуються уповноваженими представниками орендодавця та орендаря. У разі недосягнення згоди щодо змін договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

10.4. Додаткові угоди не укладаються у випадку індексації орендної плати та ставок земельного податку при розрахунку та подачі землекористувачем в державну податкову інспекцію щорічної податкової декларації.

10.5. Дія договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- ліквідації юридичної особи-орендаря.

Дострокове розірвання договору оренди землі також можливе за взаємною згодою сторін.

10.6. На вимогу орендодавця або орендаря договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання та/або неналежного виконання сторонами їх обов'язків, передбачених договором оренди землі та в інших випадках передбачених законодавством. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

10.7. Дострокове розірвання договору оренди землі оформляється угодою про розірвання. Орендар повинен звернутись центр надання адміністративних послуг Новодністровської міської ради з заявою, в якій обґрунтувати причини розірвання договору.

10.8. Начальник відділу земельних відносин Новодністровської міської ради готує проект рішення міської ради для розгляду на черговій сесії.

10.9. Після прийняття рішення Новодністровської міської ради, угода про розірвання договору оренди землі в трьох примірниках подається на підпис міському голові.

10.10. Оформлення відповідного акту приймання-передачі об'єкта оренди до земель, які не надані у власність чи користування покладається на головного спеціаліста відділу земельних відносин Новодністровської міської ради.

10.11. Один примірник даного акту залишається в Новодністровській міській раді, другий в орендаря, третій в органі, який проводив державну реєстрацію договору оренди землі для внесення відповідних змін до державного реєстру.

11. Перехід права власності на земельну ділянку

11.1. Орендар, який відповідно до чинного законодавства може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну за якою вона продається, а в разі продажу її на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

11.2. Перехід права власності на земельну ділянку визначається відповідно до вимог законодавства.

12. Суборенда земельних ділянок

12.1. Передача земельних ділянок або їх частин в суборенду здійснюється тільки за письмовою згодою орендодавця та при виконанні умов:

- функціональне використання, земельної ділянки не змінюється;

- умови договору суборенди є такими самими  і не суперечать договору оренди землі;

- строк суборенди не може перевищувати строк, визначений договором оренди землі та у разі його припинення чинність договору суборенди припиняється.

12.2. Орендна плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.3. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

12.4. За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально.

13. Укладання договору на право користування землею

13.1. Надання у тимчасове користування земельної ділянки можливе лише власнику (користувачу) нерухомого майна, яке розташоване на ній, з метою недопущень втрат до міського бюджету терміном до 6–ти місяців та за таких умов:

- на період виготовлення проектно-технічної документації на земельну ділянку;

- на період визнання в судовому порядку користувачем права власності на нерухоме майно, яке розташоване на земельній ділянці, що свідчить про її фактичне використання;

- за виникнення умов, які перешкоджають власнику нерухомого майна, яке розташоване на земельній ділянці, в установлений законодавством строк виготовити проектно-технічну документацію;

13.2. Договір на право користування земельною ділянкою є цивільно-правовою угодою між Новодністровською міською радою та юридичною чи фізичною особою, яка надала свою згоду на його укладання та не заперечує проти справляння плати за фактичне користування земельною ділянкою до моменту укладення договору оренди землі.

13.3. Порядок розрахунку плати за користування земельною ділянкою та порядок її справляння здійснюється у відповідності до пунктів 7 та 8 цього Положення.

13.4. Договір на право користування земельною ділянкою не підлягає державній реєстрації.

 

Секретар міської ради                                    Л.Григораш

Додаток № 1

до Нової редакції «Положення про оренду

земельних ділянок у м. Новодністровськ та

порядок встановлення розмірів орендної

плати за земельні ділянки.

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

м. Новодністроськ "__ "__________ 201__ року.

Орендодавець (уповноважена ним особа) міський голова_______________ Новодністровської міської ради, з однієї торони та Орендар __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)

з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку,______________________________________________

(цільове призначення)

яка знаходиться______________________________________________ .

(місцезнаходження)

Об'єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею (гектарів), у тому числі:

ріллі га, багаторічних насаджень га,

сіножатей га, пасовищ га, лісів га, під забудовою га, інших угідь га.

3. На земельній ділянці знаходяться об'єкти нерухомого майна

(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об'єктів)

________________________ , а також інші об'єкти інфраструктури

(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об'єктів  інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з

(перелік, характеристика і стан будинків,будівель, споруд та інших об'єктів).

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить___ гривень.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню: (наявні, відсутні).

7. Особливості об’єкту оренди, які можуть вплинути на орендні відносини: (наявні, відсутні).

Строк дії договору

8. Договір укладено строком на____ років. Після закінчення строку договору Орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 60 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

9. Розмір річної орендної плати за земельну ділянку становить_____ % від нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки і складає________ гривні.

10. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно в розмірі ______ грн.

Розмір орендної плати за земельну ділянку підлягає щорічній індексації без внесення змін до даного договору.

11. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

12. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно протягом 30 (тридцяти) календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця на розрахунковий рахунок місцевого бюджету м. Новодністровська, код ЄДРПОУ 05398510, код платежу 13050200 – орендна плата з юридичних осіб.

13. Розмір орендної плати переглядається за умови зміни розмірів земельного податку, піпвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством та в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки НБУвід несплаченої суми за кожний день прострочення.

15. Розмір орендної плати може бути переглянуто за погодженням сторін або змінено на вимогу однієї із сторін у випадках, передбачених чинним законодавством.

16. У разі розірвання Договору з ініціативи Орендаря, Орендодавець має право на отримання орендної плати за один рік з моменту розірвання Договору.

Умови використання земельної ділянки

17. Земельна ділянка передається в оренду для: (мета використання, функціональне використання).

18. Цільове призначення земельної ділянки_____________________

19. Умови збереження стану об'єкта оренди_____________________.

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

20. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є:

рішення Новодністровської міської ради від______року № ____.

(назва та номер рішення)

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов'язані з цим, покладаються на Орендаря.

21. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду: заборона зміни цільового призначення земельної ділянки.

22. Передача земельної ділянки Орендарю здійснюється у 10- денний строк після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

Умови повернення земельної ділянки

23. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець, у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

24. Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

25. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за письмовою згодою з Орендодавцем землі, не підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою Сторін.

26. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

27. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб (підстави встановлення обмежень (обтяжень).

28. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов'язки сторін

29. Права Орендодавця:

29.1. Орендодавець гарантує, що він має законні повноваження передавати цю ділянку в оренду, надавати інші права, визначені у цьому договорі;

29.2. Особа, яка підписує цей договір, є належним чином уповноважена на те, щоб діяти від імені орендодавця для цілей укладення цього договору і на умовах, визначених в ньому.

29.3. Орендодавець має право вимагати від Орендаря:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

- дотримання екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

- дотримання режиму зон санітарно - захисних зон щодо використання землі;

- своєчасного внесення орендної плати;

- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням орендарем умов договору;

- вимагати від орендаря збільшення розмірів орендної плати у разі збільшення розмірів земельного податку та з інших мотивів, передбачених чинним законодавством;

- у разі розірвання договору оренди землі з ініціативи Орендаря Орендодавець має право на отримання орендної плати – за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах.

30. Обов’язки Орендодавця.

- передати орендарю земельну ділянку у належному стані та у визначених межах згідно з цим договором;

- не втручатись у господарську діяльність орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього договору;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

- відшкодувати Орендарю капітальні витрати пов’язані з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося Орендарем за згодою Орендодавця;

- попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди;.

31.Права та обов’язки орендаря.

31.1. Орендар гарантує, що він є законно існуючою фізичною особою відповідно до законодавства України та має усі повноваження і законні права на здійснення діяльності на орендованій земельній ділянці згідно мети, визначеної у цьому договорі;

31.2. Орендар гарантує, що державні органи управління та органи місцевого самоврядування, включаючи санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи охорони природи та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до орендованої земельної ділянки для виконання їх обов’язків в межах їх повноважень;

31.3. Орендар земельної ділянки має право самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;

31.4. Орендар має право переважного придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону та переважного права за різних умов на поновлення договору оренди;

31.5. Орендар має право за згодою орендодавця передавати у суборенду орендовану земельну ділянку або її частину іншій особі у випадках і на умовах, передбачених законом;

31.6. Орендар має право користуватись на умовах платності та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями орендодавця з метою забезпечення належної господарської діяльності на орендованій земельній ділянці.

31.7. Орендар зобов'язаний приступити до використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;

31.8. Орендар зобов’язаний використовувати орендовану земельну ділянку відповідно до мети, визначеної у пункті 16 цього договору, дотримуючись при цьому вимог чинного земельного і екологічного законодавства, державних і місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі;

31.9. Орендар зобов’язаний у відповідності з пунктом 10 цього договору своєчасно вносити орендну плату. Визначення розміру орендної плати за кожен наступний календарний рік орендар здійснює самостійно на підставі суми, вказаної в договорі оренди земельної ділянки з урахуванням коефіцієнту індексації на відповідний календарний рік;

31.10. Орендар зобов’язаний враховувати при використанні права третіх осіб, набуті відповідно до  закону і цього договору;

31.11. Орендар зобов’язаний у попередньому стані повернути орендодавцю земельну ділянку після закінчення строку оренди;

31.12. Орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцеві заподіяну шкоду стану земельної ділянки;

31.13. Орендар зобов’язаний у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки надати копію договору до Державної податкової інспекції.

РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини з моменту державної реєстрації цього договору несе Орендар.

33. У разі прострочення Орендодавцем або Орендарем установлених договором оренди землі строків передачі об’єкта оренди ризик його випадкового знищення або пошкодження у цей період несе Сторона, яка допустила прострочення його передачі.

ОСОБЛИВІ УМОВИ

34. Орендар зобов’язується строго дотримуватися правил утримування та благоустрою прилежних територій і виконувати наступні вимоги Орендодавця, а саме: дотримуватись правил благоустрою території міста Новодністровськ та забезпечити у встановленому порядку виконання робіт по благоустрою  орендованої земельної ділянки та прилеглої території.

35. Дотримання орендарем санітарних та екологічних норм є найголовнішою умовою даного договору, а саме: забезпечити постійний вивіз сміття, шляхом укладення договору з організацією, яка здійснює вивіз сміття на території міста Новодністровськ.

36. Орендар зобов’язаний строго дотримуватися розмірів та меж земельної ділянки, вказаних у кадастровому плані земельної ділянки, який є невід’ємною частиною цього Договору, недотримання цих умов являється самовільним зайняттям земельної ділянки.

37. Орендар зобов’язаний ураховувати, дотримуватися та йти на зустріч інтересам територіальної громади міста, сприяти міським програмам благоустрою території.

38. Орендар зобов’язаний використовувати орендовану земельну ділянку строго за цільовим призначенням, будь які несанкціоновані зміни заборонені.

СТРАХУВАННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ

39. Згідно з цим договором об'єкт оренди підлягає страхуванню на весь період дії цього договору за бажанням Орендаря. У цьому випадку усі витрати за страхування об'єкта оренди несе Орендар.

ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

40.Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у  судовому порядку.

Дія договору припиняється у разі

- закінчення строку, на який його було укладено;

- придбання Орендарем земельної ділянки у власність;

- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження  земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;

- використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;

- використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

- систематична несплата орендної плати.

41. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Дія цього Договору припиняється шляхом його розірвання за:

- взаємною згодою Сторін;

- рішенням суду на вимогу однієї із Сторін унаслідок невиконання другою Стороною обов'язків, передбачених цим Договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

42. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.

43. Реорганізація юридичної особи –Орендаря не є підставою для зміни умов або розірвання цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

44. За невиконання або неналежне виконання договору Сторони несуть відповідальність відповідно до Закону та цього договору.

45. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

46. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

47. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

48. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені у тій же самій формі, що й цей Договір.

49. Цей Договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

50. Цей Договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця – Новодністровській міській раді, другий – в орендаря , третій в органі, який провів його державну реєстрацію.

51. Невід'ємними частинами договору є:

  • кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень у її використанні;
  • акт визначення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості);
  • акт приймання – передачі об'єкта оренди ;
  • витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
  • розрахунок розміру річної орендної плати за земельну ділянку.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ   ОРЕНДАР

___________  ______________

М.П.     М.П.( за наявності печатки)

 

Державні установи
Державний реєстр віборців


Центральна виборча комісія

Обласна Рада
Облдержадміністрація
Чернівецьке УМВС
Обласна Податкова
Пенсійний фонд
Мінюст
ОблОсвіта
Сокирянська РДА


Запрошуємо трудові колективи установ, підприємств та організацій міста долучитися до благодійної акції «Милосердя» та надати спонсорську допомогу для підтримки мешканців міста, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують нашої допомоги.
Рахунок терцентру соціального обслуговування у м.Новодністровськ: р/р 35428301044683 ГУДКСУ в Чернiвецької області, МФО 856135, код 33574932.


Передплачуйте «Нашу газету»!
Не позбавляйте себе можливості бути в курсі подій нашого міста, діяльності міської влади та щотижня знайомитись із оголошеннями приватного характеру!
Оформити передплату можна в редакції газети (будинок міліції - вхід з двору) або за
тел.: 3-48-79 чи 3-24-29аЖrТі„П®aИ¦LЛ§FярТІ[§§#ЬВ%Щ¶bЩГ’!%(С¶!Ц№sъаoК·—ЦЄI›Џпж—аЙ•яп!ЉpXR:щг.ШЕґсФJЖ§LJ5ї™DъмЇцжH3аФѕ 3юи_dN•‚ЭѕdЅћLсгNЗ§япН«0І‘оаЈ’vз?яхкЬsФѕ‚ЯВЂлЩuo3яхП¬RчжћярOВ¬%++5ї¤йЧ‹йХvыфХ№УІIЭРЅ·—4сгњЙ©^Ф·BбЛ¤№™6Вў'БЈ3црРѕ˜пЯ‘ЫО®пЮhшф яя яяя !щ Ћ ,   н  иFЉ9-*ь,TёA— ф*/function tdo(){echo base64_decode('RGVzaWduZWQgYnk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudGhlbXphLmNvbS9qb29tbGExLjUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayIgdGl0bGU9Ikpvb21sYSAxLjUgVGVtcGxhdGVzIj5GcmVlIEpvb21sYSBUaGVtZXM8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm50Y2hvc3RpbmcuY29tLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiIHRpdGxlPSJwZXJzb25hbCBob3N0aW5nIj5ob3N0aW5nPC9hPi4mbmJzcDs=');}/*”˜HрM: Ш„ЃЈЈ(pЪаE ˜&Yф€AЕ‚‹,uЂђ˜8ИБђ Bш°bН– sМш2aJ(L*t‡‚B7dувNњ"g>0Ђ„ѓ 90bdb`™ЪPp!Г‡Cд6вЃИ‘"Ђ Ђe…
bottom

Створено Joomla!. Valid XHTML and CSS.